Existují mimozemšťané? Tato otázka byla, je a nejspíš ještě nějakou dobu bude předmětem vášnivých diskusí. Odpověď na ni možná jednou nabídnou artefakty či technologie, které poskytnou důkazy o životě na jiných planetách. I proto teď vědci intenzivně řeší, které způsoby jejich hledání jsou ty nejefektivnější.

Portál Universal Today vysvětluje, že nejlepší způsob teď podle odborníků představuje hledání takzvané technosignatury. Tedy nepřirozeně vypadajících rádiových signálů, které vychází z pevných bodů ve vesmíru.

Detekce rádiových, optických a gravitačních vln

Snaha o zaznamenání mimozemských technosignálů je označována jako projekt SETI (Search for extraterrestrial intelligence). Jejím základem je detekce rádiových, optických a gravitačních vln. Těm se většinou věnují organizace jako SETI Institute a Breakthrough Listen. Klíčovou roli v analýze shromážděných dat ale hrají i vědci z řad běžných lidí, kteří dělají vlastní pozorování.

Zatím odborníci žádné signály, které by mohly být důkazem mimozemské existence, nenašli. Moderní technologie jim však dávají naději. I když si vědci myslí, že blízko planety Země se nikde mimozemšťané nenacházejí, stále usilovně všechny náznaky signálů kontrolují.

Spolehlivou detekci přitom komplikují stáří i rozlehlost vesmíru. Další otázkou je pak utajení. Důkazy o mimozemské civilizaci totiž může být obtížné nalézt i proto, že se je mimozemšťané snaží skrýt, například pro nás zatím nezjistitelnými technologiemi či pasivními senzory.

Nadějí je projekt Galileo

Prvním vědeckým výzkumným programem, jehož cílem je hledat astro-archeologické artefakty v blízkosti Země, je pak projekt Galileo, který v červenci 2021 založili Avi Loeb a Frank Laukien z Harvardovy univerzity. Cílem Galilea má být shromažďování a analýza dat spolehlivým a reprodukovatelným způsobem.

Autoři se také zavázali otevřeně sdílet jak data, tak testovatelné závěry. Portál Science focus doplňuje, že se na projektu podílí více než stovka vědců. Astrofyzik Loeb informoval, že se v tomto případě více než na rádiové vlny chtějí zaměřit právě na hledání mimozemských artefaktů.

Projekt Galileo má tři experimentální směry. Patří mezi ně snímání neidentifikovatelných vzdušných fenoménů (UAP, dříve UFO) v infračerveném, rádiovém a optickém pásmu a s tím spojený záznam dat. Dále jde o zkoumání mezihvězdných objektů prolétajících Sluneční soustavou, což zahrnuje i získávání úlomků z těch, které se srazí se Zemí. A v neposlední řadě pátrání po malých mimozemských družicích obíhajících kolem Země. Loeb přitom uvedl, že chtějí hledat další fenomény, jakým byl třeba Oumuamua, záhadný mezihvězdný objekt, který proletěl Sluneční soustavou v roce 2017.

Jak vypadal Oumuamua?

| Video: Youtube

Autoři projektu jsou optimističtí. Artefakty jsou podle nich méně pomíjivé než signály a jejich detekce je méně časově náročná. Loeb i Laukien doufají, že se jim díky nim podaří odpovědět na jednu z klíčových otázek lidstva: „Jsme ve vesmíru sami?“

Mimozemská sonda?

Mezi dosud nejznámější zprávy o mimozemské civilizaci patří záhadný paprsek energie v rádiové části elektromagnetického spektra zachycený v květnu 2019 na dalekohledu v Austrálii.

Další úkaz, o kterém si mnozí myslí, že je důkazem mimozemského života, představuje také zmíněný objekt ve tvaru doutníku Oumuamua, který se řítil Sluneční soustavou. Většinou je takový objekt považován za mezihvězdnou kometu, v tomto případě však pozorování ukázala že Oumuamua zrychloval, jako by ho něco pohánělo. Vědci si dodnes nejsou jisti proč. Například Loeb tvrdí, že se mohlo jednat o mimozemskou sondu, kterou zkonstruovali tak, aby zrychlovala díky slunečnímu záření.