Zdroj: DeníkStále platí, že se komunální volby těší největší pozornosti voličů?
Pravdou je, že komunální volby bývají společně s prezidentskými a volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nejnavštěvovanější. Porovnáme-li prezidentské a sněmovní volby, tak mezi kraji nejsou z hlediska návštěvnosti takové skoky, jako tomu je v případě voleb komunálních. A zvláště to platí mezi menšími obcemi a většími městy. Čím menší obec, čím starší a konzervativnější voličstvo a čím více menších podnikatelů, tím větší volební účast v komunálních volbách.

Hraje roli v případě menších obcí spojení si politiky s konkrétními tvářemi?
Určitě. Je to dáno tím, že politika je v nich mnohem konkrétnější, často klidnější a věcnější. Mnozí obyvatelé pak uvažují za vhodné a dobré se voleb účastnit, vidí v tom možnost ovlivnit bezprostřední dění kolem sebe.

Je možné, že letošní výsledky ovlivní celostátní témata jako dopad energetické krize či vojenský konflikt na Ukrajině?
Myslím si, že letos kuriózně nastane dvojí situace. V menších obcích to bude hodně o konkrétních a bezprostředních tématech, to se nezmění. Ale ve větších městech bude hrát roli celostátní tematika. Voliči projeví svou spokojenost či nespokojenost s vládou, významně se propíše sociální a ekonomická krize.

Pro přepočet hlasů v komunálních volbách se využívá poměrný volební systém. Jaké jsou jeho největší výhody?
Systém je trochu složitější, ale na druhou stranu poměrně reprezentativní. Volič má právo křížkovat napříč stranami, a tak si může sestavit „tým snů“.

Na Českolipsku je poměr pohlaví kandidátů téměř vyrovnaný. Může hrát pohlaví roli při rozhodování voličů?
Mnozí voliči si se ženami spojují střízlivější, klidnější styl politiky a také sociální témata. Klade se důraz na pečovatelskou roli obcí a péči mají lidé primárně spojenou s matkami. Jelikož se aktuálně řeší otázka sociální pomoci, péče a zájmu o složitou životní situaci voličů, je možné, že letos bude zvoleno mnohem více žen, než by se v minulosti dalo očekávat.

Volby. Ilustrační snímek.
Komunální volby jsou tu. Tohle potřebujete vědět, než odevzdáte svůj hlas

Některé strany měly hodně kontaktní volební kampaně, jiné zase využily sociální sítě. Jak hodnotíte průběh kampaní?
Pro mě je překvapení, že se letos hodně podobaly jako těm před čtyřmi lety. Na druhou stranu ubylo investičních slibů a politici se spíše soustředili na témata spjatá s pečovatelskou rolí obcí. Reflektuje to ráz dnešní doby, který je o peněžence a nepohodě.

Pocházíte z Libereckého kraje. Liší se v něčem tento region oproti zbytku republiky?
Liberecký kraj je bezesporu hodně unikátní v tom, že je mnohem více regionální. Lidé více uvažují o lokálních kandidátkách a uskupeních. Místní volí jako Bavoři či Rakušané.