Bouřliváka, nadějného lyžaře, cestovatele, přítele Bohumila Hrabala, „maloskalského Chagalla“, ale především výraznou uměleckou osobnost českého výtvarného umění Josefa Jíru představuje od konce minulého týdne Oblastní galerie Liberec (OGL). Turnovskému rodáku připravila k jeho nedožitým devadesátinám velkorysou prezentaci, která zabírá bazénovou halu i ochozy, a dává tak návštěvníkovi možnost seznámit se s významnými okamžiky jeho tvorby.

„Josef Jíra vytvořil za svůj život stovky obrazů, a tak představit jeho tvorbu v rámci jedné, i když rozsáhlé expozice nebylo vůbec snadné,“ vysvětlila kurátorka Zuzana Štěpanovičová.

Galerie nakonec vybrala sedmdesát děl, které panoramaticky zachycují jeho dílo od školních let přes velké obrazové cykly až po pozdní období. Návštěvníka tak nejprve přivítá několik obřích pláten z cyklu Oči, pak může přejít k intimnějším portrétům jeho přátel z hereckého prostředí a k vidění jsou také náhledy do bohémského života vináren i osobité krajinky zachycující jeho milované Maloskalsko.

Název výstavy Divadlo světa souzní podle kurátorky s jeho malbami, z nichž má řada scénickou kompozici, a připomíná tak pohled na jeviště. Tomu galerie uzpůsobila i uspořádání výstavy. „Její architekt Tomáš Moravec použil diagonální uspořádání panelů s obrazy, mezi něž umístil židle, aby návštěvník mohl posedět a jako v divadle vnímat výtvarné představení, které mu Josef Jíra připravil,“ vysvětlila Štěpanovičová.

Jak upozornila další kurátorka galerie Markéta Kroupová, u příležitosti výstavy připravila OGL publikaci Život bez rukávů. Jedná se o unikátní vydání umělcova deníku z jeho pobytu v protialkoholní léčebně u Apolináře, k níž napsal předmluvu jeho přítel Bohumil Hrabal a čtenáři v ní naleznou i ilustrace Josefa Jíry.

Výstavu doplňují i fotografické materiály, z nichž návštěvníci získají letmou představu o životě známého výtvarníka a jeho přátel, mezi nimiž byli například herci Vlastimil Brodský či Josef Kemr.

Josef Jíra se narodil v roce 1929 v Turnově, a přestože působil v Praze a hodně cestoval, zdejšímu regionu zůstal po celý život věrný. Angažoval se i společensky, za normalizace začal například pořádat Maloskalské kulturní léto, v rámci kterého se konaly pololegální koncerty a výstavy. Jeho dílo je zastoupeno v řadě galerií a uměleckých institucí, účastnil se desítek výstav u nás i v zahraničí. Obyvatelé zdejšího regionu mají jeho jméno spjaté se známými betlémy na Malé Skále a v Kryštofově Údolí, které vyřezal.

Divadlo světa Josefa Jíry mohou návštěvníci zhlédnout do 29. září.