Neúnavný popularizátor a dlouholetý novoborský kronikář PhDr. Vladislav Jindra vydal v poslednílech letech tituly, které zdobí knihovnu mnoha milovníků nejen regionálních dějin. Nejnovější a zároveň nejrozsáhlejší projekt, Dějiny Nového Boru, se otevřel letos prvním dílem, který se v těchto dnech dočkal již druhého nákladu.
Mnoho lidí na vás vzpomíná jako na učitele. Jak jste se od pedagogické činnosti dostal k regionální historii?
K historii jsem měl vždy kladný vztah. Můj otec, také učitel, působil i jako okresní archivář, takže jsem měl od mládí možnost poznat práci s prameny, tedy dobovými záznamy. Jako vysokoškolák jsem se pak v Liberci setkal s docentem Jozou, velkým propagátorem severočeské vlastivědy, který v nás pěstoval zájem právě o místní dějiny. Když jsem pak dálkově začal studovat archivnictví na Karlově univerzitě, stal se mým učitelem profesor Fiala, kapacita v oboru starých dějin Českých zemí. Ten mi doporučil, abych napsal diplomovou práci z oboru městské správy. Vybral jsem si tedy Českou Lípu a roku 1969 jsem promoval jako archivář.
Jako historik, jehož hlavní činností je studium archiválií, jste se musel dobové texty naučit číst. Dělalo vám to nějaké potíže?
Vystudoval jsem klasické gymnázium a dokonce jsem maturoval z latiny, takže jsem získal dobrý základ pro četbu církevních textů. Latina dlouho sloužila jako jediný možný komunikační prostředek mezi duchovními a písemných památek se dochovalo mnoho. Překážkou je, že mají s klasickou latinou málo společného, hemží se zkomoleninami a špatnými opisy a dodnes pro některé výrazy neexistuje pořádný překlad. Zkuste například najít v nějakém latinském slovníku středověké názvy řemesel. Kromě latiny je v našich podmínkách pro práci historika nezbytná znalost němčiny, a to i staré, a také staročeštiny.
Jako znalec místních dějin a archivář v jedné osobě jste tedy byl vlastně ideálním adeptem na kronikáře. Kdy jste začal tuto funkci v N. Boru zastávat?
Je to vlastně obráceně, než se ptáte. Kroniku Nového Boru jsem začal dělat ještě před tím, než jsem šel studovat archivnictví. Psal jsem kroniku víc než třicet let, jmenovitě od roku 1961 až do roku 1995. Začínal jsem vlastně od nuly, všechny předchozí kroniky se ztratily roku 1945.
Co práce kronikáře obnáší?
Člověk, který chce vést kroniku, musí mít především přehled. Nejen o událostech v té své oblasti, ale hlavně o dění v širokém okolí, musí znát souvislosti a kontext. Pak následuje vlastní práce, tedy shromažďování dokumentů, fotografií, plakátů a podobně. Ty se pak musí třídit a hlavně sepsat, v případě obce nad 10 tisíc obyvatel, kterou Nový Bor je, nikoliv chronologicky za sebou, ale podle daných tématických oblastí. Za mých časů prošlo to, co jsem napsal, ještě schválením kulturní komise města.
V současnosti už je běžné, že badatelé pracují s nejnovějšími technickými vynálezy, vy jste byl zvyklý psát kroniku ručně. Nedělá vám dnes, kdy pracujete na dalších dílech Dějin, potíž používání současných technologií?
Naopak. Pro dnešního historika je počítač nutností, usnadňuje práci a pomůže odstranit spoustu problémů. Celý první díl Dějin Nového Boru šel ode mne do tiskárny na jednom jediném CD, text i obrazová příloha. Také v archivech mi vždy vyšli vstříc, když jsem nějaký pramen potřeboval ofotit. Dřív běžné opisování by trvalo zbytečně dlouho. Jako potíž při psaní Dějin bych spíš viděl to velké množství informací, z nichž musím vybírat jen ty podstatné. Z té spousty poznatků, jež se nedostanou do publikace, pak vybírám něco do veřejných přednášek, a nebo si je šetřím do budoucnna, třeba na nějakou další knihu.
Letos jste publikoval první část Dějin Nového Boru a kniha se stala během prvního týdne nejprodávanějším titulem místních knihkupectví. Co vás kromě důkladných znalostí vedlo k tak rozsáhlému projektu?
Během studia regionální historie jsem narazil na několik dějin Novoborska, psaných výhradně německy. Poslední z nich navíc vyšla roku 1913. Chtěl jsem tedy napsat, ovšem bez jakéhokoliv nacionálního zabarvení, dějiny v češtině. První pokusy vycházely v devadesátých letech jako seriál v Novoborském měsíčníku, ale to byl jen základní přehled. Kniha, do které jsem se pustil nyní, je podstatně přepracovaná, bude mít tři díly a obsáhne dobu od prvních zmínek o obci až do kapitulace roku 1945. Následující léta už v Dějinách nebudou, přeci jen je to příliš živá historie.
Jsou Dějiny Nového Boru spíš odbornou publikací nebo je mohou užít i běžní milovníci historie?
Mým cílem je hlavně zpřístupnit populárním, ale dostatečně fundovaným způsobem události místní historie těm, kteří mají zájem o dění tam, kde žijí.

Další zprávy z regionu najdete zde