Slavnostní večer byl v souladu s křesťanskou tradicí tematicky zasvěcen nejstarší formě líčení událostí kolem Ježíšova ukřižování v podobě gregoriánského chorálu. Jeho interpretace se ujala renomovaná Schola Gregoriana Pragensis pod vedením profesora Davida Ebena, která se v rámci cyklu představila vůbec poprvé.

Českolipský kostel Mistra Jana Husa, který byl zaplněn do posledního místa a který přivítal i Jitku Volfovou, starostku Města Česká Lípa, a Květu Vinklátovou, náměstkyni hejtmana Libereckého kraje mj. pro resort kultrury, jež cyklu poskytly i v letošním roce svoji záštitu, v tichosti vyslechl příběh temnoty, bolesti, utrpení a smrti, příběh, který v sobě současně ukrývá naději vzkříšení, nového života a světla.

Letošní ročník cyklu nabídne ještě čtyři další koncerty. Hned druhý se uskuteční ještě v dubnu, a to v úterý 25. 4. za účasti mladého perspektivního souboru Alinde Quintet.