Vzpomínku na 250 let staré události sedmileté války, která byla vedena za vlády Marie Terezie najdete ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Vystavují zde Velký atlas bitev sedmileté války z roku 1790. V atlasu lze nalést zajímavé informace o bitvách této války a ukázky historických plánů s poznámkami a legendou. Jedná se o album čtyřiceti dvou bitevních, obléhacích i civilních plánů bojišť sedmileté války (1756-1763).
V Evropě vypukla válka, ve které proti sobě stály Francie, Rakousko, Rusko a Švédsko na straně jedné a Prusko a Anglie na straně druhé. Vyhlášena byla 17. května roku 1756. Válčilo se i v Čechách. Vojska Fridricha Velikého vtrhla v dubnu 1757 do Čech a s rakouskou armádou se vypořádala 6. května ještě před Prahou, velké boje se odehrály i u Kolína 18. 6. 1757. Válka mezi Rakouskem a Pruskem v Evropě skončila 16. února dohodou.
Titulní listy v knize jsou dva, levý francouzsky, vpravo německy tištěný ekvivalent. Plány jsou zhotovené technikou mědirytu a jsou doplněny textem.
Tento vzácný unikát zrestauroval díky grantu MK a podpoře Libereckého kraje Ladislav Fajgl z Kostomlat pod Milešovkou a vystavují ho v expozici muzea.

Další zprávy z regionu najdete zde