Na Českolipsku není mnoho hodnotných pamětihodností z litiny. Nejvzácnější je plotna z roku 1594, která byla objevena při bourání pece ve Vogelově hostinci v Panské Vsi v roce 1881. Dostala se do majetku vlastivědného spolku Excursionsclub a odtud do českolipského muzea. Částečně odlomená deska je původem z Itálie a byla výrobkem z rukou mistrů vyrábějících děla. Při této práci bylo třeba dosahovat nejvyšší možné kvality surového železa a také přesnosti odlitku.
Ve dvou reliéfních obloucích je zachycena scéna Svatby v Káni Galilejské podle druhé kapitoly Evangelia sv. Jana. V prvním výjevu jsou svatebčané u stolu nad pečeným beránkem bez kapky nápoje, zatímco ve druhém je Kristus nařizující služebníkům, aby nalili vody do konví. Proměnila se na nejlepší víno.