Některé předměty v expozicích muzea mají hluboce dojemnou symboliku umocněnou jejich vlastním příběhem. Nesignovaná sádrová plaketa bez patiny s vystouplým profilem tváře T.G.M. a letopočty 1850 – 1937. Patrně výrobek nějaké keramické dílny, který šel dobře na odbyt ve „Dnech smutku“. Autor se dal patrně inspirovat mistrovskou plaketou Otakara Španiela, našeho velkého medaileristy. Naše skromné, ale pečlivě zhotovené dílko bylo určitě ve stovkách domácností a tam, kde si připlatili, bylo určitě i s patinou. Za okupace byl nález takového předmětu při domovní prohlídce na koncentrák. Za vlády komunistů v letech padesátých byl přitěžující okolností. V letech znovu nabyté svobody byl zahozen v tak kulturním městě, jako jsou Karlovy Vary, do kontejneru. Plaketu, bez poškození, našel velký znalec díla Masarykova, jehož pozůstalost je v muzeu, profesor Vladimír Pazderník.