Dřevěný štít z roku 1915 vystavený ve stálé expozici muzea nese uprostřed na štítku malovaný znak města České Lípy. Do vystouplé podoby kříže je natlučeno těsně vedle sebe množství krátkých hřebíčků. Jednalo se o svého druhu chlapskou zábavu spojenou s vybíráním peněz na válečné účely. Kdo zaplatil, mohl si zatlouci hřebíček. Kdo upsal více, zpravidla majitelé firem, měl možnost si nechat přišroubovat po obvodní hraně malý měděný firemní štítek.
Štít nazvaný železný voják byl vystaven v průjezdu domu vedle pošty nebo na chodníku a kdo byl nešikovný a hřebíček zlomil, musel platit znovu.