Mezi jeden z největších exponátů expozice lidového bydlení, umění a architektury na Vísecké rychtě v Kravařích patří stolový mandl na ruční i elektrický pohon. Délka mandlu je necelé čtyři metry, široký je sto dvacet centimetrů a vysoký téměř dva mety. Jde o tovární výrobek firmy J. Schammel, Breslau, Brucknerstr. Mandl nese výrobní číslo 5961. Doba jeho vzniku spadá do doby těsně před první světovou válkou, ale používal se ještě v hojné míře po skončení druhé světové války.
Celé zařízení bylo poháněno nejdříve ručně pomocí kliky. Později byl přidán elektromotor, který převáděl hnací sílu řemenem na mohutné kolo. Elektromotor se však nedochoval. Mandl byl do sbírek zakoupen v březnu roku 1998 a pochází ze Skalice. Po restaurování je stále plně funkční.
Praní a následné mandlování prádla bylo poměrně náročnou prací. Prádlo se muselo nejprve namotat na dřevěné válce, které se poté zasunuly pod mohutný mechanismus zátěže. Mandlování probíhalo za studena, pouze vahou mandlu. K většímu zatížení se používalo množství kamenů.
Muzejní sbírky obsahují i menší mandly, ale vystaven je prozatím pouze tento.