Za hudebním zážitkem do německé Žitavy zvou tento týden pořadatelé Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Jedinou akcí čtvrtého týdne festivalu bude sobotní koncert komorní sbor Martinů Voices. Toto vokální těleso je schopné interpretovat sborovou tvorbu na nejvyšší umělecké úrovni, neboť všichni členové Martinů Voices jsou profesionálové, kteří získali své vzdělání na konzervatořích a hudebních akademiích, a mají bohaté zkušenosti z praxe.

Pár otázek jsme položili uměleckému vedoucímu souboru Lukáši Vasilkovi.

Před čtyřmi lety jste založil komorní vokální soubor Martinů Voices, který je dnes ve světě sborové interpretace pojmem. Co vás k tomu tehdy vedlo a jak jste sám s jeho dosavadním vývojem spokojen?

Měl jsem tehdy pocit, že chci zkusit něco jiného, nového. Zároveň jsem měl okolo sebe několik lidí, které také zajímala vokální komorní hudba. Tak jsme se domluvili a vznikl ansámbl Martinů Voices. Profesionální komorní sbor, který by se věnoval podobnému druhu repertoáru jako my, tenkrát v Česku nebyl a já myslím, že se nám podařilo vyplnit tuto mezeru. Důkazem snad může být úspěch Martinů Voices: ansámbl už funguje pátým rokem, má prestižní koncerty (letos třeba na Pražském jaru nebo s Českou filharmonií) a nahrává CD na jaře vyšlo první sólové album Martinů Voices u vydavatelství Supraphon. S dosažením takových met jsme na začátku vůbec nepočítali, i když jsme v ně samozřejmě ve skrytu duše doufali.

close Martinů Voices. zoom_in Na festivalu Lípa Musica jste se již s ansámblem představil, jak na to vzpomínáte?

Na festivalu jsme zpívali před dvěma lety a bylo to v úžasném prostředí baziliky sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Koncert měl zvláštní atmosféru. V tom výsostně duchovním prostoru jsme totiž z velké části zpívali světské skladby. A právě v nich jsme využili členitost baziliky a rozezněli celý prostor z různých stran. Bylo to hlavně ve skladbě Jana Nováka Exercitia mythologica. Tato mimořádně náročná kompozice měla u publika největší úspěch na tak úžasnou vnímavost obecenstva se nezapomíná.

Letos přivážíte do Německa program složený z převážně německého romantismu, ve kterém zazní i díla, která nebyla původně určena „jen" pro sbor. Můžete nám jej blíže představit?

Sborovému obsazení nebyla dokonce původně určena ani jedna z uváděných skladeb. Brahms zamýšlel své Kvartety pro čtyři sólisty a pouze pro účely domácího a salonního muzicírování. Postupem času se ale ukázalo, že jsou to geniální skladbičky, které patří do koncertních síní, a které navíc daleko lépe vyznívají v obsazení většího ansámblu. Dalšími autory našeho programu jsou Wagner a Mahler. Ani jeden z nich žádnou významnou samostatnou sborovou skladbu nenapsal. V posledních letech se ale v koncertních programech objevují transkripce některých jiných jejich skladeb určené šestnáctihlasému sboru. Jejich autorem je skladatel Clytus Gottwald a jsou to úpravy původních sólových písní nebo částí oper s doprovodem orchestru. Sbor v těchto transkripcích neprovádí pouze původní zpěvní linku, ale supluje i celý orchestr a svým zpěvem tak nahrazuje hudební nástroje. Gottwaldovy aranže nejsou nijak podbízivé a jsou umělecky mimořádně hodnotné. Rychle si získaly respekt hudebních odborníků a staly se doslova hitem.

Lucie Johanovská