V nesoutěžní přehlídce amatérských loutkářů se představil také cvikovský soubor Klubíčko v kusu Šášulda a Sluníčko.