Přivezla svůj projekt Zeurítia zaměřený na rytmy brazilské bossa novy.