Rezidenční ansámbl Schola Gregoriana Pragensis zde společně se sopranistkou Hanou Blažíkovou připomene osobnost krále a císaře Karla IV. Koncert se uskuteční v pátek 8. července od 21 hodin ve zřícenině gotického kostela na hradě Oybin. V případě nepřízně počasí pak v kostele Bergkirche v podhradí. Na tento koncert je v prodeji posledních 30 kusů vstupenek.

Od narození „Otce vlasti", krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV., kterého považuje český národ za jednu z nejvýznamnějších osobností své historie, uplynulo v květnu 700 let. „Právě k tomuto výročí připravil renomovaný soubor Schola Gregoriana Pragensis ve spolupráci se sopranistkou Hanou Blažíkovou nový projekt příznačně nazvaný Carolus, Rex et Imperator," říká mluvčí festivalu Lucie Johanovská.

Byl to právě český král Karel IV., který vtiskl Praze její nebývalou krásu. Bohatství architektonických a výtvarných skvostů z jeho doby je zřejmé na první pohled, král však neméně pečoval o rozkvět duchovního a kulturního života tohoto města. Kromě svatovítské katedrály se hudba rozvíjela v prostředí pražské university (latinské duchovní písně i francouzská ars nova), v Emauzích, klášteře založeném Karlem za účelem provozování slovanské liturgie, městem se jistě ozývaly i české písně (Otep myrhy, Dřěvo se listem odiévá) navazující na tradici německého minnesangu.

Chorální i vícehlasé zpěvy Karlovy doby doplňuje renomovaný soubor Schola Gregoriana Pragensis na společné nahrávce se sopranistkou Hanou Blažíkovou i o světskou tvorbu; výsledkem je fascinující obraz hudebního života za Karla IV. ve všech jeho barvách a formách. A ten bude v rámci 15. ročníku MHF Lípa Musica proveden v místech bytostně spjatých s osobností Karla IV., neboť klášter celestýnů, jehož pozůstatkem je právě unikátní kostel bez střechy, sám Karel IV. na Oybině založil.