Na slavnostním zahájení zazněly zdravice starostů obou měst – Hartwiga Rauha z Weisswasseru a Oty Raitera z Kamenického Šenova, ředitele SUPŠS K. Šenov Františka Janáka, Horsta Maye ze Spolku Sklářského muzea ve Weisswasseru a úvodní slovo ředitelky kamenickošenovského muzea Heleny Braunové.

Tato výstava navázala na projekt recipročních výstav s odbornými semináři “Skleněné mosty”, realizovaný před pěti lety ve spolupráci obou sklářských měst a muzeí. Nově otevřená výstava prezentuje nejstarší sklářskou školu světa, založenou roku 1856 v Kamenickém Šenově, výběrem ze studentských prací od historie až po současnost.

„Zahrnuje mimo jiné i výrobky z období po roce1945, kdy německé pedagogy, kteří přesídlili do Rheinbachu u Bonnu, nahrazovala nová generace mladých českých výtvarníků,“ říká ředitelka muzea Helena Braunová. Vystavené předměty dokumentují jak dobu svého vzniku typickým stylem svého provedení, tak i vysokou výtvarnou a řemeslnou úroveň všech prezentovaných výrobků.

Nejstarším vystaveným exponátem se stala nádoba na vodu s indickým dekorem, signovaná a datovaná rokem1888. Ukázku současných výrobků tvoří většinou maturitní práce z posledních let, z nichž některé dosáhly i mezinárodních ocenění. Z celkového počtu necelého sta exponátů pochází větší část z kolekce sklářské školy, menší část z depozitáře kamenickošenovského muzea. Výstava ve Sklářském muzeu ve Weisswasseru potrvá do neděle 22. listopadu 2009.