Problematikou bude provázet R. D. František Jirásek, kněz farnosti Děčín Podmokly. Po přednášce si budou moci zájemci vypůjčit některou z knih klášterní knihovny. Vstup do kláštera bude umožněn velkou bránou a zadním vchodem.