Jedná se o unikátní technické stavby, které sloužily k broušení a mačkání skla. V současnosti se jedná o objekty, které byly buď zbourány, nebo slouží k rekreačním a někdy i k obytným účelům. Na výstavě se návštěvník nejprve seznámí se stručným vývojem sklářství na Českolipsku a Jablonecku, dále pak s historií a technickým popisem brusíren a mačkáren skla. Samostatná část je věnována dopravním prostředkům, které sloužily sklárnám, brusírnám a mačkárnám skla. Texty jsou doplněny dobovými, ale i současnými fotografiemi, jejich autory jsou fotografové – Bohumil Jakoubě, Filip Švácha a Barbora Macková. Ve vitrínách a v prostoru ambitu jsou vystaveny předměty, týkající se sklářského a bižuterního průmyslu. Většina z nich pochází ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. V závěrečné části se návštěvník seznámí s firmou Elias Palme & Co. (příběh úspěšné rodiny, sklářského městečka a krásného domu Eliášky, jenž zpracovala Tereza Šváchová), dále pak s výstavami skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a se životem a úspěchy čtyř veřejně známých osobností, které pracovaly ve sklářském a bižuterním průmyslu. Výstava potrvá do 17. 11. 2019.