KDY: Úterý 7. ledna od 17 hodin
KDE: Městská knihovna Česká Lípa
ZA KOLIK: Vstup zdarma

O vzácných exemplářích Máchova Máje ve sbírkách Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa bude hovořit Jana Fridrichová.

Sbírka máchovských tisků, uložená v českolipském muzeu, obsahuje přes 570 svazků a pečlivým sledováním aukčních nabídek a nových vydání je neustále doplňována. Nejstarší vydání ve sbírce je z roku 1862, nejstarší ilustrované je z roku 1872. Jsou zde zastoupena také cizojazyčná vydání Máchových knih. Nalezneme zde např. Máj ve slovinštině, bulharštině, ruštině, němčině, angličtině, nizozemštině, italštině, ukrajinštině, maďarštině, španělštině, lužickosrbštině či v jazyce esperanto.

Akce se koná v čítárně knihovny v hlavní budově a vstupné je zdarma.