KDY: Středa 30. 10. v 17:30 hodin
KDE: U Bílýho černocha Česká Lípa

Čtvrtá ze šesti přednášek na téma veřejného prostoru se ponese v duchu zeleného srdce města. 

Město není jen urbanizovaná krajina, historické centrum nebo novodobé sídliště. I díky rozšířenému povědomí o změnách klimatu si společnost čím dál tím intenzivněji uvědomuje důležitost zeleně, stromů, keřů, rybníků, řek ve veřejném prostředí. Ve středu se bude mluvit nejen o lavičkách a stromech, nejen o parcích a lesích, ale dozvíte se více o souvislostech, které naše prostředí utváří. Jakou roli zeleň hraje nebo hrát může, jaké kvality nám přináší. Nakonec, krajina sama dala prapůvodně městům křivky. Dokážeme si vážit její hodnoty? Právě my jsme těmi, kdo krajině nejvíce škodí anebo naopak mohou pomáhat.