Předpokládané náklady se odhadují na 11 milionů korun. Projekt počítá s výměnou a osazením asi 2 800 kusů dopravního značení na 1 377 zastávkách. V současné době již bylo umístěno 28 kusů nového značení, dalších 43 bude nasazeno ještě letos.

„Kvalita a způsob stávajícího provedení se málokdy blíží standardu pro dopravní značení. Autobusové zastávky jsou označeny několika druhy dopravního značení, některé nejsou označeny vůbec. Cílem projektu je proto vyměnit staré označníky a u těch nových sjednotit jejich podobu,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek Marek Pieter.

Nové označníky budou mít stejnou podobu jako značení zastávek MHD. Novinkou je zřetelně viditelný název zastávky a čísla linek, které dané stanoviště obsluhuje. Celkem je v Libereckém kraji 1 377 zastávek příměstské autobusové dopravy a 2 851 stanovišť. V rámci výměny se nově osadí i 899 neoznačených stanovišť, kde autobusy v současnosti zastavují naproti označníku na druhé straně.

Nové označníky se již osazují i jednotlivě, a to v případě, že se zřizuje nová zastávka, vyměňuje dopravní značení nebo probíhá rekonstrukce silnice. „Nejvíce nových označených autobusových zastávek v kraji bude na Frýdlantsku, a to v rámci dokončovaných rekonstrukcí silnic v projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha,“ dodal náměstek Pieter.

V současné době zbývá vyměnit a osadit 2 780 označníků. Vyřešit by toto mohla veřejná zakázka, kde by vybraný dodavatel vyměnil všechny označníky a výlepové plochy. Kraj nyní hledá finanční prostředky na uskutečnění záměrů projektu.