„Konkrétně v případě čápů černých bylo prokázáno pět hnízdění, z nichž čtyři byla úspěšná, celkem se podařilo vyvést deset mláďat,“ popsal Richard Nagel ze správy národního parku. Dalších 18 mláďat odchovali sokoli, které vyvedlo šest z devíti hnízdících párů.

Sokol stěhovavý hnízdí v dutinách na skalních věžích a stěnách, z nichž mnohé jsou však atraktivní také pro horolezce. Zároveň jsou hnízdící sokoli extrémně citliví i na pohyb lidí nad úrovní hnízda. „Díky zavedenému systému hlídání a monitoringu hnízdících párů se u nás zvlášť sokolům zatím daří velmi dobře. Bez dočasného omezení vstupu do okolí hnízdišť a bez výborné spolupráce s Českým horolezeckým svazem by ale situace byla mnohem méně příznivá,“ řekl ředitel odboru ochrany přírody správy národního parku Petr Bauer.

Čápům černým se letos dařilo více na území chráněné krajinné oblasti než v samotném národním parku, kde letos vyhnízdil pouze jeden pár. Navzdory své velikosti a nápadnosti jsou totiž tito ptáci velmi plaší. Potravu si hledají především u vody, zejména u větších potoků a říček. Podél nich ale zároveň často vedou turistické trasy, což může být jedním z hlavních faktorů, které vedou k postupnému přesunu čapí populace z lidmi více navštěvovaného území národního parku do přeci jen klidnější chráněné krajinné oblasti.

Na louce u Dolského mlýna si je možné prohlédnout a vyzkoušet tradiční lesní řemesla.
FOTO, VIDEO: U Dolského mlýna opět doutná milíř. V neděli si ho lidé rozeberou

„Dalším možným faktorem, který dočasně poněkud omezil hnízdní příležitosti čápů v národním parku, jsou změny prostředí v důsledku nedávné kůrovcové kalamity a loňského požáru. Čápi si totiž k hnízdění vybírají skalní římsy chráněné vzrostlou vegetací nebo vysoké stromy v hlubokých lesích,“ vysvětlil Richard Nagel. Právě kůrovec společně s ničivým ohněm několik tradičních hnízdišť odkryl, a tak si čápi vybrali pro hnízdění jiné lokality.

Letos se dařilo v Českém Švýcarsku nejen chráněným ptákům, ale také savcům, například vlkům. Jeden z párů v létě vyvedl nejméně pět mláďat, čtyři z nich se dokonce podařilo natočit na kameru. Je ale pravděpodobné, že v celém Českém Švýcarsku, tedy na území zahrnujícím i CHKO Labské pískovce, a přilehlých regionech se letos vlčat narodilo mnohem více.

„V parku o dalších vlčatech nevíme. Ale na území parku zasahuje další jedna nebo dvě smečky. Pokud budeme mluvit o přilehlé oblasti Lužických hor nebo Českého středohoří, bude jich pravděpodobně více, ale nemáme je zdokumentované,“ doplnil Nagel.

V děčínské zoo nabízejí trika s makakem.
VIDEO: Neviděl tu někdo makaka? Zoo nechala vyrobit triko se slavným útěkářem

Je také možné, že některá ze smeček má noru mimo národní park, ale zasahuje do něj její akční rádius. Migrující jedinci se pravděpodobně vyskytují také okolo Sněžníku.

Přestože vlků pravděpodobně přibývá, poslední dva roky neřešila správa národního parku žádnou žádost o úhradu škod způsobených touto chráněnou šelmou. V předchozích letech takových případů byly jednotky ročně.