Správa národního parku se nyní pustila do její likvidace, protože se obává kontaminace spodních vod zásobujících pitnou vodou Děčín a jeho pravobřežní okolí.

V rokli nedaleko mezenského hřbitova se odpad začal hromadit na konci 70. let, kdy zde vznikla legální skládka. Popelářská auta sem vozila obsah kontejnerů nejen z okolních obcí, ale i z Děčína. Za dvě desítky let ho sem navozila přibližně 20 tisíc kubíků, mocnost místy dosahuje více než deseti metrů.

„Skládku teprve otevíráme. Ale již nyní vidíme obraz, který uvidíme do září příštího roku. Máme tu bagry, které vybírají odpad ze skládky, máme tu třídicí zařízení na separaci jednotlivých druhů odpadu,“ popsal současné dění na louce nedaleko Mezné mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Už nyní jsou v okolí třídicí linky hromady kamenů, plastů nebo kabelů. V jednom místě bagry vyhrabaly velké množství obalů od olejů, jinde zase části aut.

Na skládku také pravidelně přijíždí člověk, který odebírá vzorky a vyhodnocuje nebezpečnost vyhrabaných odpadků. Část odtěženého odpadu, která se nemůže bezpečně rozložit, poputuje na moderní zabezpečené skládky. Nebezpečný odpad pak zamíří k další odborné likvidaci, na místě pak zůstanou inertní materiály, od kterých nehrozí žádné nebezpečí.

Skládka pomalu mizí

Zdroj: Alexandr Vanžura

Skládka nebyla podle Salova dobře založená, navíc na dně údolí, ve kterém se nachází občasná vodoteč, takže hrozily průsaky do okolních vod. „Existovala proto obava, že pokud by ve skládce byly nějaké nebezpečnější odpady jako třeba různé oleje nebo chemické látky, které by mohly začít prosakovat do zdrojů pitné vody,“ přiblížil Salov důvody, proč se správa národního parku do odtěžení skládky pustila. Nikdo totiž neví, co vše sem bylo za dvě desítky let navezeno.

Správa národního parku získala od Ministerstva životního prostředí na likvidaci skládky téměř 40 milionů korun. Kolik nakonec bude její odstranění doopravdy stát, se ukáže až během následujících měsíců. Bude záležet na složení nalezených odpadů. Likvidace těch nebezpečných je totiž mnohonásobně dražší než u komunálního odpadu. Pokud by se jejich podíl oproti předpokladům výrazně navýšil, může to mít vliv také na konečnou cenu. Po odjezdu posledního auta s odpadky se pak rokle za starým hřbitovem na Mezné opět vrátí přírodě.

Tento týden se na Mezné objevily první mrazíky, což dělníci pracující na likvidaci skládky paradoxně ocenili. „Určitě je to pro nás lepší, že trochu přimrzlo, protože mají začít najíždět velká nákladní auta a nebudou se tolik bořit. Navíc se nepropadá ani technika,“ vysvětlil bagrista Stanislav Panož.
Práce na likvidaci skládky budou trvat až rok, přičemž budou nasměrovány mimo turistickou sezonu v Českém Švýcarsku, aby co nejméně zasáhly návštěvníky. Po jejich skončení zde bude mělké zarovnané údolí.