Od odvolání Zuzany Kocumové z pozice náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví uplynuly už tři měsíce, válečná sekera ale stále není zakopaná. Marek Pieter (SLK), který resort zdravotnictví dočasně vede, předložil zastupitelům zprávu, ve které shrnul aktuální stav v krajském zdravotnictví.

„Za zásadní považuji, že jsme v některých projektech v časovém skluzu, a to takovém, že je ohrožena dodávka nového vozového parku pro zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje," uvedl Pieter. Dodávka nových sanit souvisí s výstavbou nového dispečinku záchranky. Stávající prostory jsou nevyhovující a tak bude nový dispečink sídlit v objektu zvaném Neli v areálu nemocnice.

„Materiál je plný značně zkreslených nebo dokonce lživých informací a navíc si připisuje podstatnou část práce, která byla odvedená ještě do listopadu, tedy před mým odvoláním." Zuzana Kocumová, exnáměstkyně hejtmana

„Problém je, že se neprovedlo včas výběrové řízení, respektive od července do konce září nepřišla žádná nabídka a vůbec se to neřešilo. Přestavba dispečinku je tak v ohrožení, stejně jako zakázka na sanitky, která s tím souvisí," vysvětluje Pieter. Ten také poukazuje na to, že jeho předchůdkyně neřešila celý objekt Neli, i když se počítalo s tím, že do něj přejde celá záchranka, čímž by se jednak zlepšily podmínky pro zaměstnance ZZS LK, a jednak se uvolnila vila, ve které teď záchranka sídlí a kterou chtěl kraj prodat. „Podařilo se nám teď s ministerstvem pro místní rozvoj dohodnout prodloužení termínu realizace do konce listopadu 2015. To ale znamená, že nejpozději do dubna musí být s vítězným uchazečem podepsána smlouva, jinak se projekt nezdaří," dodává Pieter.

Ve skluzu je podle něj i vybudování informačního systému pro zpřístupnění zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními v kraji.

Dotace se schválila už v dubnu 2014, ředitelé nemocnic ale s navrženým řešení nesouhlasili. Podle Pietra je na vině právě špatná komunikace Kocumové s vedením jednotlivých nemocnic. Zpráva poukazuje i na neřešené problémy s rozvody a dodávkou tepla v nemocnici v České Lípě nebo špatné vedení projektu na modernizaci Krajské nemocnice v Liberci.

„Je ohrožen projekt výstavby nového dispečinku ZZS LK včetně dodávek nových sanitních vozů. Ve skluzu je i systém zpřístupnění zdravotnické dokumentace." Marek Pieter, radní pro zdravotnictví

Zuzana Kocumová výtky uvedené ve zprávě odmítá. „Dělá to na mě dojem, že chtějí za každou cenu ukázat, že když jsem vedla zdravotnictví já, tak nic nefungovalo. Zápisy z Rady, ale i schválený rozpočet dokazují nepravdivost a účelovost podávaných informací. Jsou zkreslené a někdy i lživé. Navíc si pan náměstek připisuje k dobru část práce, která byla odvedená ještě před mým odvoláním."

Kocumová přiznává, že v některých oblastech byly provozní či formální problémy, ale ne ve vyšší míře než v ostatních resortech. „Problémy byly naopak při spolupráci s ekonomickým resortem, který pan Pieter také vede. Několikrát jsem například žádala o finance na spoluúčast u rentgenového vybavení, kde bylo nakonec přislíbeno 3,5 mil. Kč. Tento slib ovšem nebyl dodržen a zodpovědnost byla přenášena na zdravotní resort, který ale ve svém gesčním rozpočtu tuto částku rozhodně neměl."

Jak dál s nemocnicí?

Namísto dohadů by ale krajské zdravotnictví potřebovalo rázná řešení. Příslušný radní ale stále chybí. V Krajské nemocnici Liberec přitom musí do konce března schválit generel rozvoje celého areálu. Bez modernizace nemůže nemocnice dál fungovat. „Nutně potřebujeme urgentní příjem, chybí prostory pro specializovaná centra, laboratoře máme v pěti různých budovách a podobně," uvedl ředitel KNL Luděk Nečesaný. „Do konce roku musíme spustit všechny schvalovací procesy, na to jsou přesně dané lhůty, které se zpřísnily a se nesmí propást, jinak bude všechno ohroženo," dodal Nečesaný.

Co může ohrozit zdravotní péči?

Krajská nemocnice Liberec nutně potřebuje modernizovat. Bez nových prostor není možné udržet krok se soudobou medicínou. Zejména chybí prostory pro umístění nových technologií, na kterých je nemocnice závislá. Chybí také centrální urgentní příjem, na který by navazovaly laboratoře, rtg, operační sály apod. Náklady na modernizaci se odhadují na 1,5 až 2 miliardy Kč.