„Chceme v krajině zadržet více vody, podpořit biodiverzitu a v neposlední řadě poskytnout lidem unikátní přírodní lokalitu, ve které si mohou odpočinout, nebo využít nabídky ekovýchovných programů,“ řekl předseda spolku Jan Korytář. Zatímco v létě začnou přípravné akce v terénu, jako je například kosení rákosu a úklid nepořádku, bagry se začnou činit s příchodem zimy.

V Jablonném v Podještědí začali s revitalizací celé lokality v roce 2005 a případní zájemci mohou finančně podpořit projekt na portále Darujme.cz. V souvislosti s financováním lokalit Mokřady Jablonné a Nový prales vytvořil spolek také vlastní dřevěnou dekorativní sadu. Sadě říkají Příroda 3D a zisk z prodeje jde na další údržbu a rozvoj lokalit. Mokřady zastupuje dřevěná labuť.

Mokřady představují výjimečný ekosystémem, který dnes patří k ekologicky nejcennějším na světě. V minulém století v Česku i v Evropě docházelo k jejich mohutnému odvodňování ve prospěch zemědělské půdy. Mokřady zadržují velké množství vody a brání tak povodním i suchu. Oproti umělým vodním nádržím jsou schopny zadržet a postupně uvolnit mnohem větší množství vody. Intenzivní výpar z vodní hladiny mokřadů a rostlin zvlhčuje místní klima a tím pomáhá vyrovnávat teplotní rozdíly v krajině.