Liberecká sbírka vznikala ve 20. až 30. letech 20. století a hodně byla doplněna za druhé světové války z gymnaziálních knihoven na území Říšské župy Sudety. Tisků a rukopisů do roku 1800 obsahuje necelých dva tisíce kusů. „K restaurování jsem vybíral knihy speciálně podle vazeb. Zaměřil jsem se hlavně na gotické. U nich doposud proběhla jen základní očista a žádný větší zásah,“ podotkl vedoucí bibliografického oddělení Václav Kříček.

Právě gotické vazby patří k těm nejcennějším. Typické je pro ně masivní kování a základní motiv rámečku, do kterého jsou vtlačeny rostlinné nebo heraldické motivy. „K nim jsem zařadil i některé další tisky, které potřebovaly zakonzervovat, aby se dále nerozpadaly,“ doplnil Kříček. Mezi vybranými dokumenty tak bylo nakonec 13 v gotických vazbách, 3 pergamenové zlomky z 12. a 13. století a 6 nejvíce poškozených starých tisků.

Vzácné dokumenty našly po návratu opět své místo v samostatné klimatizované místnosti, která má vlastní zabezpečení. Dostala tak mezi zdejším personálem přezdívku trezor, jelikož do ní mají přístup prostřednictvím kódu pouze tři pracovníci bibliografického oddělení a správce budovy pro případ nečekané události. „Tisky jsou zde uloženy ve tmě při teplotě 17 °C a vlhkosti 50 %,“ popsal podmínky Kříček. Po předchozí domluvě je mohou využít návštěvníci k badatelským účelům. Dva z těchto vzácných dokumentů se dočkaly digitalizace, a to tzv. Rohnova kronika a dílo Pavla Kristiána Koldína.

Václav Kříček má v plánu na podzim udělat výstavu, která přiblíží zrestaurované tisky. Měla by mít podobu panelů před libereckou knihovnou a ve studijním oddělení budou zájemci moci zhlédnout postupně vystavené knihy. „I liberecká knihovna má výjimečné historické knihy, které potřebují restaurování. Jedná se o vysoce specializovanou náročnou práci a jsem moc ráda, že její výsledek budou moci návštěvníci knihovny vidět na výstavě,“ dodala náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Na restaurátorské práce se podařilo získat finance z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Náklady na projekt „Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ se vyšplhaly přes 37 milionů korun a finančně se na něm podílel i Liberecký kraj. „Kromě restaurování a digitalizace proběhly v rámci projektu IROP první aktivity už v roce 2019, zejména stavební práce v prostorách knihovny jako výměna osvětlení, koberců, sociálních zařízení či instalace LED tabulí,“ sdělila ředitelka knihovny Dana Petrýdesová. Samotné restaurování knih stálo přes 900 tisíc korun.

Seznam restaurovaných dokumentů
ARISTOTELES. Decem librorum Moralium Aristotelis. Parisii, Henricus Stephanus 1510. T II 61 (got. vazba)
BALBÍN, Bohuslav. Epitome historica rerum Bohemicarum. Pragae, Ant. Hampel 1677. T II 90 (perg. barok. vazba)
BALBÍN, Bohuslav. Miscellanea historica Regni Bohemie. Tomus 1. Pragae, G. Czernoch 1679. T II 43,1 (perg. barok. vazba)
BALBUS, Johannes. Catholicon. Nürnberg, Anton Koberger 1483. T 655 (got. vazba)
BOETHIUS, Anicius Manlius Severinus. De consolatione philosophiae. Argentinae, Joh. Prüss 1491. T II 1 (got. vazba)
BONIFACIUS, papa. Liber sextus decretalium. Speyer 1481. T 657 (got. vazba)
BRIKCÍ Z LICKA. Prawa městská. Litomyšl, Alex. Oujezdský 1536. T II 60 (got. vazba)
Jacobus de VORAGINE. Legenda Aurea. Argentinae, Georg Husner 1487. T 656 (got. vazba)
JOSEPHUS Flavius. Josephus de Antiquitatibus ac de bello Judaico. Venezia, per … Albertinum Vercellensem 1499. T II 121 (got. vazba)
KRISTIÁN Z KOLDÍNA, Pavel. Práwa Městská Králowstwij Czieského. Wytisstěno w Starém Městě Pražském: v Giřijho Melantrycha z Awentýnu, 1579. T II 116 (renes. vazba)
LUCAN, Marcus Annaeus. Lucanus Cum Duobus Commentis. Venezia, Simon Bevilaqua 1498. T II 89 (got. vazba)
MORE, Thomas. De optimo reip.statu deqve noua insula Vtopia. Basileae, Joanem Frobenium 1518. T II 47 (got. vazba)
PLINIUS, Caius Caecilius Secundus. Historia naturalis. Venezia, Bartholomeus de Zanis 1496. T II 93 (got. vazba)
ROHN, Johann Carl. Chronic vormals Böhmischer Cron-Lehen, nunmehro ins Allodium gezohener zweyer Städten Friedland, und Reichenberg … . Altstadt Prag: gedruckt bey Johanna Pruschin, Wittib, durch Franz Slansky Factorn, 1763. T II 17 (převazba 19. stol.)
SCHEDEL, Hartman. Liber chronicarum. Nürnberg, A. Koberger 1493. T II 118 (převazba 19. stol. s použitím renesančních desek)
TANNER, Matyáš. Die Gesellschafft Jesu. Prag, Klementinum 1683. T I 11 (perg. barok. vazba)
VALERIUS MAXIMUS. Valerius maximus cum commento Oliuerii Arzignanensis Vicentini. Venezia, Albertinus Verzelinus 1500. T II 117 (got. vazba)
Rukopis – Kodex z 15. století „liber comitatus zaczensis“ T II 97 (got. vazba)
Rukopis – Kodex z 15. století „ Incipiunt proverbia Salomonis“ T II 63 (got. vazba)
Rukopis – Pergamenový zlomek antifonaře z 2. pol. 13. století „ Zpěvy ke svátkům sv. Vavřince a sv. Petra a Pavla“ 2 zlomky
Rukopis – Zlomek foliantu žaltáře z 11. či 12. století z Porýní-Falce