Za „duchovního otce", který metodu rozpracoval do dalších oblastí života, je považován Brit Sir John Whitmore. Koučink je metoda, která pomáhá lidem dosahovat osobních cílů. Je to vzájemné partnerství kouče a klienta, v rámci něhož probíhá společný tvůrčí proces, který posiluje motivaci a chuť člověka naplnit svůj cíl. Na otázky Deníku odpovídá Martin Šilar (na snímku).

Můžete vysvětlit, co vlastně koučink je?

Koučink v moderním pojetí vychází ze základního předpokladu, že lidé v sobě mají všechny potřebné předpoklady, aby byli úspěšní a šťastní. Každý člověk má v sobě dostatečný potenciál, diamant, aby dosáhl toho, po čem touží. Může to být pracovní úspěch, dobré rodinné vztahy, fyzická kondice i finanční prosperita. Tento potenciál však zůstane pro mnoho lidí skryt za bariérou obav, strachů a osvojených životních stereotypů a mýtů. Koučink pomáhá tyto vnitřní bariéry odstraňovat a tím posilovat přirozenou schopnost využít toho nejlepšího, co v nás je. A je toho skutečně hodně.

Jak se liší tato metoda od psychoterapie a od poradenství?

Uvedené obory jsou s koučinkem provázané a hranice mezi nimi je někdy velmi mlhavá. Proto se pokusím o malé zjednodušení: Za terapeutem jdeme v případě, že nás něco trápí, máme například problémy v práci nebo ve vztazích. Terapeutický proces nám pomůže dát tyto věci do pořádku, uzdravit se. Často se při něm vracíme do minulosti, odkrýváme a znovu prožíváme skryté prožitky, které mohou ovlivňovat náš život v současnosti. Máme třeba strach mluvit před lidmi a pomocí terapeutického procesu zjistíme, že se na nás v dětství podepsal pedagog, který nás zesměšnil před celou třídou. Celou věc si znovu „odžijeme", čímž může dojít k nápravě. Poradce je odborníkem v určitém oboru a řekne nám, jak správně postupovat. Pokud si chceme např. dát do pořádku své rodinné finance, finanční poradce nám řekne, co máme udělat.

Na rozdíl od předcházejících dvou profesí, koučink v pravém slova smyslu neléčí ani nedává návody, co dělat. Přesto může pomoci v obou uvedených případech. Je to proto, že pomáhá posilovat vizi cílového stavu a hledat řešení, jak jej dosáhnout. U zmíněného strachu hovořit před lidmi pomůže klientovi upevňovat představu, jak „bez obav a jistě hovořím před skupinou lidí". Pomůže mu prožít si při koučinku tento pocit tak silně, až se stane přirozenou součástí jeho myšlení a následného chování.

Pro koho je metoda vhodná a pro koho naopak ne?

V podstatě pro každého člověka, který chce něčeho dosáhnout, tj. něco ve svém životě změnit. Potřeba změny je zde klíčová. Důležité je také to, že se chce cítit zodpovědný za svůj život a rozhodnutí, která učiní.

Není vhodný pro toho, kdo se řídí životní filosofií „já nemůžu nic dělat, protože mé okolí mi to neumožňuje". A tím okolím myslí politiky, šéfa, manžela či manželku, silničáře, počasí a smůlu, která se mu lepí na paty.

Dá se nějak paušalizovat typ člověka, který hledá tuto pomoc?

Tady bych asi rozdělil klientelu na firemní a soukromou. V rámci firemního koučinku je typickým klientem klíčový zaměstnanec organizace (manažer, obchodník, specialista, …), který chce zvýšit svoji výkonnost, vyřešit pracovní problém, zlepšit schopnost vést lidi nebo „narovnat" vztahy s podřízenými či kolegy.

V druhé skupině je typickým klientem člověk, který si potřebuje ujasnit své priority v oblasti volby zaměstnání, zlepšit rodinné a partnerské vztahy, finanční podmínky nebo vyřešit nějaký problém. Témata jsou i zde velmi různorodá, od pomoci ve složité životní situaci přes zvýšení motivace naučit se anglicky až po hubnutí nebo odnaučení kouření.

Jak dlouho takový kurs trvá?

Jedno sezení trvá obvykle od 45 do 90 minut, mně osobně se osvědčují hodinové koučinky. Za tuto dobu je možné provést klienta celým procesem až po závěrečné akční kroky, které si klient sám nastaví.

Celková délka koučinku může trvat od jednoho či několika málo setkání až po několikaletý koučovací vztah. Osobně doporučuji lidem alespoň tři, ideálně 6 12 setkání. Frekvence setkání je také individuální, od týdenní až po měsíční, po nějaké době i delší. Je to proces změny myšlení a postojů a tedy dlouhodobá záležitost. Koučování je zajímavé i v tom, že nemusíte sedět v místnosti, jak tomu je v případě psychologů či lékařů, ale můžete celou záležitost probrat i na procházce lesem.

Je to výhodou?

Prostředí hraje v celém procesu významnou roli. Musí být diskrétní a současně umožňovat klientovi nový pohled na probírané téma. Může probíhat ve speciální místnosti, klidné restauraci, kavárně nebo čajovně, na lavičce v parku nebo také při již zmiňované procházce lesem.

Martin Šilar (1963) Absolvent VŠE Praha, působil v radě manažerských pozic, kde získal potřebné praktické zkušenosti z oblasti řízení firmy, vedení lidí a realizace náročných změnových projektů. V současné době je společníkem, jednatelem a lektorem společnosti s poradenskou a vzdělávací společností v Liberci. V roce 2009 absolvoval vynikající výcvik koučů „Koučink věda i umění", originální program při Erickson College, Vancouver, Kanada a nastoupil cestu profesionálního kouče. V roce 2013 založil Podještědské koučink centrum, což je volné sdružení lidí, kteří se zajímají o koučink. Je ženatý, žije v Doleních Pasekách v obci Světlá pod Ještědem.

Osvědčil se mi také koučink v našem rodinném srubu pod Ještědem, jehož prostředí usnadňuje klientovi podívat se na svět jinýma očima a získat nadhled a odstup od současné situace. V jeho okolí mám také „koučovací stezku", která vede lesem a umožňuje kromě rozvoje kreativity také relaxaci a okysličení organizmu. Rozhodně nedoporučuji pracoviště nebo domácí prostředí. To naopak podporuje stereotypní myšlení a stále stejný pohled na situaci, a to je při koučinku nežádoucí.

Jakou úspěšnost metoda má?

Měření úspěšnosti koučinku je věc poměrně složitá už proto, že se může měnit pohled klienta na to, co je vlastně „úspěch". Často se stává, že člověk má nějakou představu o tom, čeho by chtěl dosáhnout, v průběhu koučinku se však jeho představy mění, uspořádá si jinak životní hodnoty a uvědomí si, že jeho „úspěchem" je vlastně něco jiného, než po čem toužil na začátku. Ale pokud chcete čísla, zhruba 80 procent.

V čem spočívá ten úspěch?

Úspěšnost (a také náročnost) metody spočívá v tom, že kouč využívá velmi dobrých znalostí funkcí lidského mozku a možností jeho „programování". To mu dává do ruky nástroj, pomocí kterého dokáže pomoci klientovi odstranit nežádoucí vzorce myšlení a nahradit je novými. Náš mozek nám od malička programují lidé kolem nás a často v dobré víře vytvářejí v naší mysli takové stereotypy myšlení, které nám brání žít svobodný a šťastný život.

Mám na mysli nebezpečné věty typu: „S takovou známkou z matematiky můžeš dělat tak akorát uklizečku." „Ty si nikdy pořádnou holku nenajdeš." „Jak to vypadáš, takhle můžeš jít leda do kravína." „Vezmi si příklad z Pepy Nováka, ten se dobře učí." „To tvoje běhání je stejně k ničemu, podívej se na ty svoje buřtíky." „Vydělat peníze je pořádná dřina." „Váš syn rozhodně není studijní typ." „Stůj nohama na zemi a buď realista." A mnoho jiných.

Nové myšlení a růst sebevědomí najednou otevírá člověku nečekané možnosti. Zjišťuje, že naplnit svůj sen z dětství je možné, a že k tomu má vše, co potřebuje. Krůček po krůčku se začne jeho život měnit, a když se ohlédne za dva roky zpět, jen se pousměje nad svým minulým životem.

Služby kouče nehradí pojišťovny, jak jsou nákladné?

Vztah kouče a klienta je založen na komerční bázi, jedná se o placenou službu. Ceny koučovacího sezení jsou velmi různé, obvykle se pohybují mezi 3 až 5 tisíc pro firemní klientelu a 800 až 1800 Kč pro soukromou. Vždy záleží na konkrétní dohodě s klientem, kromě náročnosti koučovacích témat a nákladů na dopravu kouče, hraje velkou roli také dlouhodobost kontraktu.

Co je důvodem takto nastavené ceny?

Důvody jsou v podstatě dva. Prvním z nich jsou vysoké nároky na výkon kouče. Ten je ovlivněn zejména jeho vzděláním a osobnostními vlastnostmi, což zahrnuje znalost koučovacího procesu, neurolingvistického programování či jiné výchozí metody a vynikající komunikační dovednosti, ale také schopnost vcítit se do potřeb klienta, odhadnout klíčové faktory, které jej motivují a schopnost probudit v klientovi touhu dosáhnout svého cíle. V neposlední řadě jsou to také vysoké nároky na etické vlastnosti kouče.

Druhým důvodem je motivace klienta. Pokud za něco platím, tak z toho chci něco mít. Nejde jen o přátelské popovídání, ale o oboustrannou intenzivní práci. Platba za službu vyvolává silný pocit zodpovědnosti na obou stranách.

Jak poznám, že kouč, kterého si vyberu, je dobrý a že nevyhazuji své peníze?

Při výběru je důležité ověřit si jeho vzdělání, koučovací praxi a reference klientů. To jsou kvalifikační předpoklady, kterými se dobrý kouč musí umět prokázat.

Kromě nich je také důležité, aby si obě strany vzájemně „ladily", aby fungovalo něco, co můžeme nazvat „společnou chemií". Jednoduše řečeno, klient by se měl s koučem cítit dobře a měl by mu důvěřovat.

Nejvíce se poznáme při vzájemném setkání, kde se nebojme řídit vlastními pocity a intuicí. Doporučuji si vyžádat před uzavřením koučovacího kontraktu „ochutnávku" sezení zdarma.

Dají se definovat vlastnosti, které by takový odborník měl mít?

Je jich poměrně dost. Kromě již zmíněných je to také empatie, důvěra v potenciál klienta, partnerské jednání, schopnost odolat tendenci manipulovat klienta nebo mu radit, a dodržování etického kodexu koučů.

Jak jste se ke své profesi dostal?

V roce 2001 jsem opustil manažerskou kariéru a stal jsem se konzultantem a lektorem v oblasti managementu a marketingu. Po nějaké době jsem zjistil, že řada lidí má v uvedených oblastech již dostatek znalostí a zkušeností a přesto se jim nedaří uvést je do praktického života. Ve většině případů jim v tom brání vnitřní bariéry a strachy.

Významným mezníkem v mé koučovací praxi bylo absolvování výcviku koučů „Koučink věda i umění" při Erickson College. Od té doby se považuji za profesionálního kouče s patřičným vzděláním. V současné době mám již vlastní program pro výcvik nových koučů.

Máte nějaké perličky, které můžete prozradit?

Rád bych zmínil jeden vydařený koučink, který vyvolává i po letech úsměv na tváři a také radost z dobře odvedené práce:

Mladý muž, který ke mně chodil na koučink, se rozhodl, že přestane kouřit a nechal si to „odkoučovat". Jako vždy jsem zjišťoval, proč vlastně chce přestat kouřit. To je standardní postup, který koučovi i klientovi umožní odhalit pravé motivy, které ho budou posilovat na cestě a pomohou mu dosáhnout cíle. Při tom se používají otázky typu: „Proč to vlastně chceš?", „Co ti to přinese?", „Co si od toho slibuješ?", „K čemu to bude dobré?" apod.

Následovaly odpovědi typu chci si zlepšit kondici, chci být zdravý, ušetřím peníze. To je všechno hezké, ale zkušený kouč by se neměl nechat ukolébat obecnými frázemi a pátrat dál.

Položil jsem další otázku: „Když si představíš, že už nekouříš, z čeho máš největší radost?"

Klient odpověděl: „Že nesmrdím!"

A bylo to. Pravý motiv byl na světě a mohli jsme na tématu začít pracovat. Pokud vím, dodnes nekouří a také příjemně voní.

Klára Markovičová