Žádosti přijímá krajský úřad od pondělní 16. hodiny Lidé je mohou nově podat pouze elektronicky. 

Elektronickým podáním žádosti na webových stránkách kraje si žadatelé zajistí pořadí podle data a času doručení. Až poté musí do 10 pracovních dní doručit vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje osobně či poštou.

„Oproti předchozím výzvám bude podporována výměna starých kotlů pouze 1. a 2. emisní třídy za kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, nebo za kotle výhradně na biomasu,“ informuje krajská radní Radka Loučková Kotasová, která má program kotlíkových dotací ve svém resortu.

Žadatelé mohou získat finanční podporu od 75 000 do 120 000 Kč, záleží na druhu pořízeného zdroje tepla. V případě nákupu kombinovaného kotle to bude příspěvek ve výši 75 000 Kč. Pokud majitel rodinného domu pořídí tepelné čerpadlo nebo automatický kotel výhradně na biomasu, může získat až 120 000 Kč.

Veškeré informace jsou dostupné na webu: http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace