Pondělní mimořádná schůze krajských radních měla mít jediný bod. A to setrvání či odvolání Libora Doležala z funkce ředitele. Stalo se tak po několikaměsíčním tlaku, kterému ředitel čelil z řad rodičů studentů, ale i odborné veřejnosti. Výzvu k odvolání ředitele podepsalo na dvě stě osobností sklářského umění, ale i bývalá ředitelka školy Zdeňka Laštovičková a další absolventi a bývalí pedagogové.

Členové rady kraje projednali složité poměry panující už delší dobu ve škole. Vyslechli si názory všech členů školské rady, zástupce učitelů odborných předmětů, reprezentanta petice umělecké veřejnosti i ředitele školy. Ten nakonec celou anabázi ukončil konstruktivně, jak si pochvalují krajští radní. Vystoupil s vlastní žádostí o vzdání se funkce. „Rozhodl jsem se okusit nové výzvy ve svém životě. Končím tedy v roli ředitele této výjimečné školy. Přeji sklandě, aby zůstala i v dalších stech letech své existence vyhledávanou a respektovanou vzdělávací institucí v Libereckém kraji,“ sdělil Libor Doležal. Narazil tak na fakt, že škola v roce 2020 oslaví sto let od svého vzniku.

„Věřím, že tento konstruktivní krok pana ředitele povede k celkovému zklidnění situace na škole,“ reagoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta. To si myslí i oslovení pedagogové. Ředitel složí svou funkci k 18. září, o den dříve rozhodne krajská rada o vyhlášení konkurzu na nového ředitele.

Krajský úřad, který sklářskou školu zřizuje, přitom neměl s vedením vzdělávací instituce problémy. „Tlak na ředitele šel jen z jednoho směru, a to z toho uměleckého. Libor Doležal významně zlepšil maturity, za dobu jeho vedení se zvýšil počet studentů,“ připomněl krajský náměstek a radní pro školství Petr Tulpa. Podle něj ředitel nezvládl jen komunikaci jak s částí pedagogického sboru, tak s odpůrci.

Nespokojenost některých pedagogů a části studentů s kroky Libora Doležala ve funkci ředitele sklářské školy vypukla vlastně hned od jeho nástupu do funkce, tedy v srpnu roku 2015, jak dokazují zápisy ze školské rady. Následovala vcelku razantní obměna pedagogického sboru, především v umělecké části.

Velkým tématem i pro železnobrodskou veřejnost se pak stalo kontroverzní kácení vzrostlých stromů před školou na jaře roku 2016. Na podzim pak padl poslední strom, symbolicky ten, který vlastnoručně zasadil první porevoluční (a velice oblíbený) ředitel, akademický sochař Pavel Ježek. Před pokácením studenti instalovali na strom přivázaného vycpaného panáka. Na prsou měl dvakrát napsáno slovo prosím.

Při oslavě masopustu studenti symbolicky pohřbili basu s nápisy zkratky sklářské školy – SUPŠS.