„Vzhledem k tomu, že se staráme o maminky s přidruženými chorobami, jakými jsou diabetes, hypertenze, choroby krve, trávicího traktu, srdce a podobně, je tak nízké procento císařských řezů velkým úspěchem,“ říká zástupkyně primáře liberecké porodnice Ivana Bydžovská.

Liberecká porodnice patří mezi 13 perinatologických center, kde se provádějí porody od 32. týdne těhotenství. Loni tu proběhlo 1578 porodů, z toho 228 bylo císařským řezem, což představuje 14,5 procenta. Liberec se tak dostal pod patnácti procentní hranici, kterou doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Republikový průměr je 26 procent.

Pro srovnání, v jablonecké nemocnici, která nepatří mezi specializovaná porodní centra, takže tam rodí jen zdravé ženy bez zjevného rizika komplikace, přichází na svět pomocí císařského řezu 25,2 procenta dětí. „Spektrum našich rodiček je mnohem širší než jinde, protože se tu rodí všechny složitější očekávané porody. Přesto jich tu máme nejméně v zemi a jsme na to právem hrdí,“ konstatuje ředitel nemocnice Luděk Nečesaný.

Lékařům krajské nemocnice se tak povedlo zvrátit negativní trend, jakým je nárůst porodů císařským řezem. „Běžná praxe v mnoha nemocnicích vypadá tak, že tam chodí odrodit gynekologové ze svých praxí. Když mají čas v úterý, tak se rodí v úterý, a když to nejde normálně, tak to půjde císařem. U nás se tento druh porodu vede pouze na základě medicínských indikací,“ zdůrazňuje ředitel Nečesaný.

Císařské řezy se provádějí v případě, že hrozí komplikace, jednou z nich je například špatná poloha dítěte v děloze. „Roky se říkalo, že čím víc se snižuje riziko porodních komplikací, tím bude dítě zdravější. Proto docházelo k nárůstu. Nejnovější výzkumy ale dokázaly opak,“ říká primář oddělení, Pavel Černý.
Zahraniční studie prokázaly, že děti, které se narodily plánovaným císařským řezem, mají větší náchylnost k civilizačním chorobám, jako je například vysoký tlak, cukrovka nebo kardiovaskulární choroby. Při chirurgickém porodu se totiž podle lékařů u dítěte nestačí správně nastartovat imunitní systém. „Alarmující je ale především nárůst onkologických onemocnění u těchto dětí,“ zdůraznila zástupkyně primáře Ivana Bydžovská, podle níž nejde o nahodilou studii, ale o výsledky dlouhodobých a opakovaných průzkumů.

PŘIROZENÉ PORODY

I to byl jeden z důvodů, proč se krajská nemocnice snaží v případech, které nejsou nevyhnutelné, vrátit ke klasickým porodům. A to i v případě komplikovaného porodu pánevním koncem. Tedy, kdy dítě nesměřuje ven z dělohy hlavičkou, která uvolní cestu zbytku těla, ale naopak zadečkem a nožičkami a hlavička pak může v těle matky uvíznout a porod zkomplikovat. 

„Maminkám dáváme tři varianty ke zvážení. Obrat plodu v děloze, spontánní porod koncem pánevním nebo císařský řez. Obrat se provádí během tří minut v děloze s pomocí ultrazvuku. „Je to starý porodnický trik, porodníci ho dřív využívali hlavně proto, že porod hlavičkou byl nejbezpečnější,“ vysvětluje lékařka.

Obtížnější je spontánní porod pánevním koncem. Nejdéle podle ní trvá vysvětlování, protože maminky se v těchto případech obávají. „Ani se jim nedivím. Při zjištění, že dítě je ve špatné poloze, čerpají informace především z internetu. V momentě, kdy si otevřou facebook, zaručeně narazí na tu nejhorší stránku. Proto říkám rodičkám: nic si nehledejte. Buď nám věříte, nebo ne, ale jinak se nic pěkného nedočtete, protože tomu nikdo nerozumí. Je to věc, která se strašně dlouho nedělala, že i zkušenosti našich kolegů jsou spíš negativní. U nás se je daří přesvědčit, a když se to povede, tak jsou ženy šťastné, že to vykřičí do světa a to je pro nás ta nejlepší reklama,“ popisuje lékařka.

Kromě Liberce, kde tuto metodu opět s úspěchem zavádějí díky zkušenému a zapálenému týmu lékařů i porodních asistentek, ji provádějí ve větší míře už jen v Brně. V některých porodnicích ale nic takového neumožňují a rovnou přistupují k císařskému řezu.

ZVYK JE ŽELEZNÁ KOŠILE

Praxe řešit komplikované porody preventivně císařským řezem se rozšířila po roce 2000. V USA vznikla studie, podle které je císařský řez bezpečnější pro všechny zúčastněné. Jak pro matku, tak pro dítě a v neposlední řadě i pro lékaře, kteří v USA čelí častým žalobám.

„Tato teze se přijala i v řadě evropských zemí, včetně naší (nepřijalo ji Německo, Francie či Velká Británie). Jenže než se ukázalo, že porod pánevním koncem není zas tak nebezpečný, už se to pevně zakotvilo v povědomí porodníků a přestaly se vykonávat,“ popsal primář Černý.

„V případě, že něco takového přestanete dělat alespoň jednou za měsíc, tak je samozřejmě erudice nulová. Proto je pro spoustu pracovišť bezpečnější porod císařským řezem,“ doplnila ho lékařka Ivana Bydžovská.

RADĚJI NA KAJZRA

„Nehodlám trpět. Raději půjdu na kajzra. Vzbudí mě z narkózy a bude.“ Podobný názor není mezi budoucími maminkami bohužel nijak ojedinělý. Snaží se tak předejít bolesti dlouhého a vyčerpávajícího porodu. Jenže pomineme-li zdravotní riziko pro dítě, představuje možný problém i pro matky. Císařský řez, lidově zvaný „kajzr“, totiž není jen prospaný porod a jizva na břiše. „Je to velká břišní operace, při které může, samozřejmě to není pravidlem, ale může dojít k pooperačním komplikacím, jako jsou infekce nebo embolie. Maminky by si měly uvědomit, že klasický porod toto všechno eliminuje a nežádat o císařský řez, pokud to jen chtějí a není k tomu pádný důvod. Pokud je, tak má samozřejmě císařský řez kvůli bezpečí matky i dítěte přednost před jakýmikoliv výzkumy,“ uzavírá lékařka.

Pro srovnání
- České porodnice se dělí na dvě skupiny podle stupně intenzity péče.
- První tvoří specializovaná akutní centra pro předčasně narozené děti.
- V ČR jich je celkem dvanáct a počet porodů císařským řezem se tu pohybuje mezi 30 až 40 procenty. Děti tu přicházejí na svět už od 22. týdne a kvůli nízké porodní váze je císařský řez nejlepší variantou porodu. Liberecká porodnice patří do druhé skupiny specializovaných porodnic s intermediální perinatologickou péčí, kde se rodí děti od 32 týdne. Takových center je v ČR celkem 13. Procento porodů císařským řezem se tu pohybuje mezi 25 – 30 procenty.
 - V Liberci je to 14, 5 procenta.

- V roce 2016 se v liberecké porodnici narodilo 1605 dětí při 1578 porodech, což jsou čísla zhruba srovnatelná s rokem 2015.
- Stejně tak přichází na svět každoročně zhruba stejný počet dvojčat, přibližně třicetkrát do roka. Podle informací MUDr. Bydžovské se evolučně rodí více děvčátek než chlapečků a největší nápory zažívají v porodnicích v jarních měsících, od března do května.
 - V průměru jde o 4 až 5 porodů denně.
- Před třemi lety tu spontánně porodili pouze pět procent dětí v poloze koncem pánevním, loni už to byla celá čtvrtina.
- Další snížení počtu císařských řezů nastalo ve skupině rodiček po předchozím císařském řezu, a to ze 68 procent v roce 2013 na 44 procent v loňském roce.

Co je císařský řez Porodnická operace, během které je novorozenec vyjmut z děložní dutiny chirurgickou cestou otevření břišní stěny. První císařský řez v historii, při němž přežila současně matka i dítě, byl pravděpodobně proveden roku 1337 v Praze. Porod se uskutečnil přímo na dvoře českého krále Jana Lucemburského. Jako první dokumentovaný případ císařského řezu na živé ženě je uváděn výkon Jeremiase Trautmanna z roku 1610. Úmrtnost byla tehdy velmi vysoká. První pokroky byly učiněny až v polovině 19. století zavedením šití operačních ran a zásad antisepse. Důvodem k císařskému řezu by nemělo být přání rodičky, třebaže v zahraničí je i toto běžné. V USA, kde jsou císařské řezy nejčastější, tak rodí zhruba čtvrtina žen, obvykle na vlastní žádost, aby se vyhnuly porodním bolestem. V českém zdravotnictví jsou důvodem k provedení císařského řezu pouze zdravotní indikace. Podle některých studií je porod císařským řezem pro ženu šestkrát rizikovější než porod přirozený. Zdroj: wiki