Jedná se o známou alej Karoliny Světlé vedoucí podél historické stezky ze Starého Dubu do Českého Dubu, dále o lipovou alej u vlakového nádraží v Malé Skále a o zámeckou lipovou alej ve Stvolínkách společně s Valteřickou alejí v Horní Branné v jednom projektu.

„Půjde zejména o stabilizaci těchto alejí, ošetření jednotlivých stromů a v některých případech budou vysazeny nové,“ sdělila radní Libereckého kraje Radka Kotasová Loučková. 

Samotná realizace projektů je v tuto chvíli plánována na období srpen–listopad letošního roku, přičemž v projektu Zámecké lipové aleje ve Stvolínkách a ve Valteřické aleji, kde se chystají výsadby, bude do roku 2021 probíhat ještě následná péče, kterou u tohoto projektu podporuje Operační program Životní prostředí.

„Jsem rád, že se díky evropským dotacím podaří revitalizovat významné aleje v Libereckém kraji,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.