Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci vyhlašuje 3. ročník soutěže o Nejlepší knihovnu v Libereckém kraji.

Komise hodnotí přínos v oblasti rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb a přispívání pro kulturní život. Pověřené knihovny v jednotlivých okresech předloží hodnoticí komisi tři návrhy. „Komise podle kritérií, jakou jsou například kvalita výpůjčních služeb knihovny, tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů nebo umístění knihovny v obci, vybere z každého regionu jednu nejlepší knihovnu, která bude oceněna,“ vysvětlila krajská radní Květa Vinklátová s tím, že komise je složena zástupců Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovny v Liberci a každé pověřené knihovny. Za Liberecký kraj budou tedy hodnotit čtyři knihovny.

Oceněné knihovny dostanou diplom a finanční odměnu 10 tisíc korun, a to u příležitosti Setkání knihovníků Libereckého kraje. To se koná vždy poslední čtvrtletí v roce v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Ve stejný den Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje uděluje cenu Knihovník/Knihovnice roku.   

„Pro knihovny je velmi důležité, jak se k nim staví místně příslušný obecní či městský úřad. Kde starostové chápou, že právě knihovna poskytuje možnost vypůjčit si knihu a současně se setkat se sousedy, tam knihovny podporují. A šikovné místní knihovnice a knihovníci jim dávají osobitou tvář i náplň,“ dodala Vinklátová.

V roce 2016 si titul nejlepší knihovna odnesla knihovna v Heřmanicích (okres Liberec), knihovna v Poniklé (okres Semily), Obecní knihovna Rádlo (okres Jablonec nad Nisou) a Místní knihovna v Zahrádkách (okres Česká Lípa).