Krajský úřad žaluje České dráhy za nekvalitní služby na dvou tratích v Podkrkonoší žádá 26,9 milionu korun. Pochybení se mělo stát od prosince 2011 do prosince 2013, příští týden tak uplyne tříletá promlčecí lhůta. „Pokud by kraj vyměřenou pokutu nevymáhal soudně, mohlo by mít vedení v budoucnu problémy, že se nechovalo s péčí řádného hospodáře," řekl hejtmanův náměstek Marek Pieter. Není to první žaloba Libereckého kraje na České dráhy.

Budou se snažit dojít k dohodě

České dráhy s výší pokuty nesouhlasí. „Sankce je nastavena na soubor povinností k provozování kolejových vozidel, avšak část těchto povinností České dráhy plnily. Audiovizuální informační systém jsme nahradili jinou formou, cestující informoval personál a použili jsme papírové tabulky," sdělila včera mluvčí drah Radka Pistoriusová. Potvrdila, že dráhy k dohodě s Libereckým krajem zatím nedospěly. „Rádi bychom ale v příštích týdnech konsenzus našli," dodala.

České dráhy podle krajského radního pro dopravu Vladimíra Mastníka porušily smlouvu o závazku veřejné služby v drážní dopravě na období od 1. ledna 2005 do konce platnosti jízdních řádů v roce 2019.

Smlouvu podepsaly, pokutu nezaplatily

Na tratích Martinice v Krkonoších Rokytnice nad Jizerou a Stará Paka Libuň nenasazovaly takové vlaky, jaké vyžadovala smlouva. „Na těchto linkách měly podle smlouvy jezdit vlaky vybavené sedačkami s opěrkami hlavy, audiovizuálním informačním systémem a alespoň jednou toaletou," vysvětlil Mastník.

Půldruhého roku tam však podle něj jezdily vlaky s horším vybavením. Pokuta, kterou vyměřil kraj na konci března letošního roku, vychází ze smlouvy, která za každý den nedodržení podmínek vyměřuje pokutu 50.000 korun. České dráhy smlouvu podepsaly, pokutu však nezaplatily a zatím se ani s krajem nedohodly na vyrovnání.

„Vždy upřednostňujeme mimosoudní vyrovnání, pokud k dohodě dojde, žalobu stáhneme," řekl Pieter.

Ze strany Českých drah dostal podle něj kraj návrh na zaplacení sedmi milionů korun. Kraj by byl podle Pietera ochoten návrh akceptovat, pokud dráhy přistoupí na některé požadavky na zkvalitnění železniční dopravy.

Regionální železniční doprava přijde letos Liberecký kraj na více než 370 milionů korun. Dominantním železničním dopravcem jsou právě České dráhy. Z 3,746 milionu kilometrů, které kraj letos objednal, zajišťují přes 90 procent. Spor o pokutu není pro Liberecký kraj první.

Soudní cestou vymáhá po Českých drahách také zhruba pětimilionovou pokutu za zpožděné dodávky moderních vlaků Stadler pro Jizerskohorskou železnici.

Ani v tomto případě se kraj nedokázal s drahami dohodnout, a rozhodnout tak musí soud. „Žádný verdikt zatím nemáme," dodal Mastník.