Co dělat se starou elektronikou? Vyhodit do popelnice, nebo recyklovat? Přestože obyvatelé Libereckého kraje vysloužilé spotřebiče sbírají a odevzdávají, ve srovnání s ostatními kraji stojí za celorepublikovým průměrem. Recyklace přitom vede ke snížení produkce nebezpečného odpadu, skleníkových plynů, spotřeby vody, ropy a elektrické energie.

V Libereckém kraji lidé loni vysbírali téměř 160 tisíc kilogramů drobného elektra a necelých 470 tisíc kilogramů televizorů a počítačových monitorů.

„Každý odevzdaný spotřebič představuje úsporu. Například recyklací deseti televizorů se ušetří tolik vody, kolik běžný občan spotřebuje za tři měsíce," přiblížila Kristina Mikulová, mluvčí společnosti Asekol, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů.

V porovnání s ostatními kraji však Liberecký kraj stojí na čtvrtém místě od konce. Nejvíce recyklují lidé v Praze, kteří sběrem elektroodpadu za minulý rok snížili produkci CO2 o 4,9 kilogramu na jednoho člověka.

Liberecký kraji zredukoval produkci skleníkových plynů o 3,8 kilogramu.

Na druhém místě skončila Vysočina, na třetím Zlínský kraj.

Recyklace se vyplácí

Starou či rozbitou elektroniku by lidé měli odevzdat ve sběrném dvoře, u prodejce elektra nebo v rámci mobilních svozů. Menší elektrospotřebiče mohou vhodit do speciálních kontejnerů. Ke zpětnému odběru lze odevzdat jen kompletní zařízení. Mnohá z nich totiž obsahují nebezpečné látky, jako je kadmium, rtuť, olovo či azbest, které mohou být při pokusu o rozebrání spotřebiče nebezpečné pro životní prostředí i pro samotného člověka.

„Snažím se recyklovat hlavně velké spotřebiče. U prodejce jsem třeba odevzdal starou ledničku, když jsem šel kupovat novou," řekl Pavel Zajíc z Liberce.

Recyklace elektrických zařízení se projevuje zejména v úspoře energií.

„Odevzdáním televizorů, monitorů a drobného elektra ušetřil Liberecký kraj 33 milionů litrů vody. Takové množství je potřeba k výrobě zhruba 26 tisíc sudů piva. Díky recyklaci lidé uspořili také 343 758 litrů ropy potřebných na 122 cest kolem rovníku a 7401 MWh elektrické energie, což odpovídá spotřebě celého kraje za dva dny," uvedla Kristina Mikulová.

V českých domácnostech je v současnosti asi 600 tisíc kusů odstavených televizorů a 400 tisíc nepoužívaných monitorů. Pokud by se všechny podařilo odevzdat k recyklaci, ušetřila by se voda na pět týdnů spotřeby celé republiky.