Rodiče se chtějí pochlubit dobrými známkami svého potomka, děti se bojí reakcí rodičů. Ve většině rodin se špatná známka řeší větami typu: „Kdyby ses víc snažil." případně: „Příští rok děláš přijímačky, mysli na to." a je odbyto. Horší je to tam, kde ambice rodičů převáží nad schopnostmi nebo zralostí dětí. „Setkáváme se s tím, že rodiče mají větší očekávání, než mohou děti splnit a ty pak snášejí velmi těžce, že ho nedokáží naplnit. Každé hodnocení je obecně velkým stresem," říká ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová.

Strach nebo špatná zkušenost může ovšem dítě dovést až ke zkratovitému chování v podobě útěku nebo sebepoškozování.

Své o tom vědí na Lince bezpečí. „V pololetí nám volal asi čtrnáctiletý, velmi rozrušený chlapec. Utekl z domova. Dostal pětku na vysvědčení a bojí se domů. Matka by ho určitě zbila. Za slovy byla cítit nejistota, obavy, nervozita. Maminku má velmi rád, vycházejí spolu dobře, teď se bojí, že ji hrozně zklamal," ilustruje jeden z celé řady případů Marie Vejvodová z Linky bezpečí.

Chlapce se nakonec podařilo přesvědčit, že rizika na ulici jsou mnohem větší, než když se vrátí domů a mamince vše vysvětlí. Kluk se rozhovorem uklidnil a uznal, že situace má lepší řešení, než je útěk.

Kvůli strachu z reakce rodičů na známky na konci i během školního roku se na Linku bezpečí za posledních deset let obrátilo více než 8000 dětí, věkem zhruba kolem 10-12 let. Většinou je děsí nespravedlivé nebo přísné tresty. Bojí se ale také křiku či ponižování. ,,Někdy jde o obavy, které se reálně nezakládají na špatných zkušenostech z minula. V naší praxi se ale objevují také smutné příběhy, kdy má dítě opakovanou zkušenost s tělesným nebo psychickým týráním právě kvůli školním výsledkům," dodává vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský.

Za špatnými známkami může být i šikana

Než dítě potrestat či pokárat je podle odborníků třeba se nejprve zamyslet, co za špatnými známkami stojí. V mnoha případech se nejedná pouze o to, že předmět dítěti nejde nebo není dostatečně chytré. ,,Špatné známky mohou být indikátorem toho, že ve školním nebo domácím prostředí není něco v pořádku. Rodiče by se měli spíše zajímat o příčiny zhoršených známek, které mohou poukazovat na špatné vztahy ve třídě, šikanu, na speciální vzdělávací potřeby dětí nebo změněnou situaci v rodině," vysvětluje Peter Porubský.

Navíc známka je jen…známka. „Je dobré si uvědomit, že známky vypovídají pouze o vztahu dítěte k jednotlivým předmětům, nikdo ale nehodnotí to, jaký je to člověk. Zda je hodné, pravdomluvné, má smysl pro čest," zdůrazňuje dětská psycholožka Jana Hlavová.

Pomoc potřebují i rodiče

S vysvědčením ale vyplouvá na povrch i řada dalších problémů, které se spíš než dětí, týkají rodičů. Ti se proto mohou obracet na Rodičovskou linku bezpečí (840 111 234).

,,Jedná se o témata týkající se vztahu dětí s učiteli, šikany, kyberšikany či záškoláctví," vyjmenovává Kateřina Schmidová z Rodičovské linky.

Přehnané reakce na vysvědčení může ale způsobit také rodinná krize nebo obava rozvedeného rodiče, v jehož péči je dítě, co na výsledky řekne ten druhý…

Nelze opominout ani problémy v rodinné komunikaci při dohadování o tom, kde jak a s kým bude dítě trávit prázdniny. 

Linka radí rodičům• Vždy je co pochválit. I drobné zlepšení. Na to se soustřeďte nejdřív, pak proberte neúspěch.
• Zvažte, zda vaše nároky na dítě odpovídají jeho schopnostem, zda nemáte větší ambice na školní úspěšnost svého dítěte, než jsou jeho dispozice nebo aktuální možnosti.
• Hledejte s dítětem příčinu neúspěchu zjistěte, zda nepotřebuje v učení nějakou pomoc a společně si naplánujte kroky na příští rok.
• Pokud děti čekají opravné zkoušky, dopřejte jim možnost si část prázdnin odpočinout. Pak ale stanovte režim přípravy.
• Mluvte s dítětem jako s partnerem, buďte otevření diskuzi. Vyslechněte pozorně jeho názory či přání
• Nabídněte pomoc s úkoly nebo doučování.
• Pokud má dítě opakované problémy s učením, objednejte se do nejbližší pedagogicko-psychologické poradny.