Svěcení si v sobotu 2. března nenchaly ujít stovky věřících i nevěřících, ale i řada politiků. Přišel také europoslanec Alexandr Vondra. Mezi hosty byl i režisér a herec Jiří Strach.

Po obřadu svěcení v katedrále, kam se nevešli zdaleka všichni zájemci, vyšel nový biskup litoměřický Stanislav Přibyl ven mezi lidi. Doprovázel ho jeho předchůdce ve funkci Jan Baxant, který se někdy až dojemně loučil se svými příznivci. Po definitivním skončení obřadu v katedrále mohli Litoměřičané vidět neuvěřitelně dlouhý průvod slavnostně oblečených duchovních, kteří byli účastni obřadu.

Nový biskup cítil vděčnost z tolika lidí a atmosféry, která dnešek provázela. O jeho dobré náladě svědčil bonmot: „Mít u sebe tolik dobrých lidí, to se většině povede až na pohřbu. A já to mám za života, což je úžasné,“ glosoval. Co se týče priorit do budoucna ve funkci biskupa, nevidí se jako nositel revoluce: „Nepřišel jsem dělat machra nebo frajera. Je tu spoustu dobrých věcí, na které chci navázat.“

Noc kostelů v poutním areálu v Horní Polici.
Noc kostelů byla o víře i filmování. Strach si v Horní Polici získal každého

Novým generálním vikářem, tedy biskupovým nejbližším spolupracovníkem, se stal Radek Jurnečka, dosavadní arciděkan v Liberci. Přibyl s Jurnečkou jsou dlouholetí kamarádi. „Chci partnera, ne sluhu. Je lepší se navzájem brzdit, než postrkovat,“ odůvodnil Přibyl svou volbu na dotaz Deníku po ceremonii. Po ní se odebral do kulturního domu, kde se setkal s příznivci v uvolněnější atmosféře.

Pod litoměřickou diecézi spadá také převážná část Libereckého kraje. Stanislav Přibyl spravoval od února 2014 jako administrátor excurrendo farnosti Horní Police, Jezvé a Žandov. Inicioval a byl hlavním organizátorem rekonstrukce poutního areálu v Horní Polici. Za dlouholeté zásluhy v oblasti spolupráce církevních orgánů s občany Libereckého kraje obdržel v roce 2020 ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje.

Text s přispěním Martina Kloudy.