Jihozápadní křídlo Zwingeru bylo po dlouhou dobu zakryto lešením a rekonstrukční práce pavilonu, v němž se již od roku 1746 Matematicko-fyzikální salon nachází, trvaly přes šest let.

Sbírky Matematicko-fyzikálního salonu vznikly ze sbírek saských kurfiřtů, kteří věnovali technickým přístrojům a jejich používání mimořádnou pozornost. Tyto předměty, často zhotovované přímo na objednávku kurfiřtů, měly nejen užitnou a strategickou, ale zpravidla i nesmírnou uměleckou hodnotu.

Exponáty byly tak zvaně na cestách

Po celou dobu rekonstrukce exponáty putovaly po různých dočasných výstavách. V roce 2010 byla řada z nich součástí jubilejní výstavy „Budoucnost od 1560" věnované 400. výročí založení kurfiřtských sbírek. V jedné místnosti Nové Zelené klenby byla krátce poté též k vidění dočasná výstava geodetických přístrojů nazvaná „Genau messen = Herrschaft verorten" (v češtině Přesně měřit = vládnout). Tato malá, leč pozoruhodná výstava se věnovala enormnímu zájmu saského kurfiřta Augusta o techniku a nejnovější vědecké poznatky v oblasti zeměměřičství 16. století.

Technika z dávných časů s humorem

Čtyři barevné plakáty drážďanských Státních uměleckých sbírek oznamují znovuotevření Matematicko-fyzikálního salonu dne 14. dubna a zároveň představují dřívější techniku z dnešní perspektivy. Na hnědém plakátu je bubnující medvěd „z doby, kdy měly budíky ještě srst". Na modrém vidíme nádherný dalekohled „z časů, kdy Houston měl jen jediný problém, a to ten, že neexistoval". Červený plakát zobrazuje glóbus „z dob, kdy bylo nutné pro streetview vyjít z domu". A zelené kapesní hodinky „z časů, kdy mobilním přístrojům stačila jen jedna funkce".

Plakáty jsou již k vidění v ulicích Drážďan, jejichž obyvatelé si tyto kampaně velmi oblíbili, a určitě mají ještě v paměti reklamu na jubilejní výstavu porcelánu, na kterou zval plakát zobrazující šest nádherných sošek z míšeňského porcelánu, pod nímž bylo napsáno: „Každá zvlášť: k nezaplacení. Všechny dohromady: 6 eur". Šest eur totiž stojí vstupenka na výstavu porcelánu.

Užitečné informace:

Matematicko-fyzikální salon ve Zwingeru
Více na: www.skd.museum (DE | EN)

Výstava ve vojenském muzeu s názvem „STALINGRAD"
Militärhistorisches Museum Dresden
přízemí a hala 28
Olbrichtplatz 2, 01099 Dresden
Termín: do 30. dubna
Otevřeno: čtvrtek – úterý 10.00 – 18.00 hodin, pondělí 10.00 – 21.00 hodin, středa zavřeno
Doprava: autobus 64 / tramvaj 7 a 8 zastávka Stauffenbergallee / Militärhistorisches Museum
Vstupné: dospělí 5 euro, školní třídy zdarma
Více na: www.mhmbw.de (DE)

Šok smyslů: Constable, Delacroix, Friedrich, Goya
Galerie Neue Meister, Albertinum
Termín: od 16. března do 14. července 2013

Belgický umělec Luc Tuymans se stal oporou řediteli Galerie Albertinum Prof. Dr. Ulrichu Bischoffovi při výběru děl nejvýznamnějších moderních výtvarníků. John Constable (1776 –1837), Eugène Delacroix (1798 – 1863), Caspar David Friedrich (1774 – 1840) a Francisco de Goya (1746 – 1828) formovali umění moderny přelomu 18. a 19. století. Jejich díla se na výstavě objeví vedle prací umělců, které inspirovala: Paul Cézanne (1839 – 1906), Adolph Menzel (1815 – 1905), Édouard Manet (1832 – 1883), Mark Rothko (1903 – 1970) či Gerhard Richter (* 1932).

Více na: http://www.skd.museum (DE | EN)