„Ceníme si lidí, kteří se snaží udržet při životě tradiční řemesla. Někdy je takové řemeslo rodinnou tradicí, jindy je to vášeň, kterou člověk objevil během svého života a zcela jí propadl. Pod rukama těchto mistrů pak vznikají výrobky, které se stávají opečovávanými kousky jejich majitelů,“ uvedla krajská náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

O udělení titulu rozhoduje Rada Libereckého kraje na základě doporučení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje. V letošním roce jsou mezi oceněnými truhlář – výroba historického nábytku, sklář, dráteník a tvůrce výšivky.

Dráteník Ladislav Šlechta od mládí měl rád přírodu a vždy rád zpracovával dřevo, zvláště pak na soustruhu. V roce 2001 absolvoval drátenický kurz u Aleny Samohýlové a drátování se od té doby stalo náplní jeho téměř veškerého volného času.

Od února 2009 je členem Cechu dráteníků a od září 2011 i Mistrem tohoto „cechu“. Jeho díla jsou k vidění na putovní výstavě regionální značky „Krkonoše – originální produkt“ (Hradec Králové, Malá Úpa, Vrchlabí, Lánov). Je autorem ceny ředitele Správy KRNAP – Rýbrcoul. Ve vzdělávacím ekologickém středisku KRTEK je umístěn jeho drátovaný Rýbrcoul o velikosti 105 cm.

Karel Sobotka měl ke sklu a sklářské výrobě již od dětství velmi blízko. Jeho směřování ovlivnilo několik milníků. Když mu bylo deset let, ukázala babička jeho obrázky figurkáři Ladislavu Ouhrabkovi, který vedl figurkářské oddělení na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Ten mu doporučil, aby se tomuto řemeslu věnoval.

Sobotku to ovlivnilo natolik, že se v n. p. Železnobrodské sklo oboru skutečně vyučil. Jeho odborný mistr a vynikající návrhář figurek v Železnobrodském skle Miloš Hlaváč jej nasměroval k figurkám foukaným. Každodenní prací a pílí se ve svém oboru řemeslně neustále zdokonaluje. Zhotovuje originální výrobky, které rozváží do prodejen v celé České republice. Nejraději ale prodává a také aktivně předvádí svůj um na různých sklářských či řemeslných akcích. Velice ho těší, když se zákazníci vracejí a chtějí další a nové výrobky, což je pro něj též inspirací a impulsem k dalšímu rozvoji.

Ladislav Sluka žije a pracuje v obci Huť u Pěnčína. Vyrábí tradičním způsobem repliky gotického nábytku a nábytek inspirovaný historickými slohy. Jako předlohy používá nejen dochované kusy z celé Evropy, ale i deskové či nástěnné malířství, iluminace a plastiky. Při tvorbě nábytkových kusů se snaží zachovat tradiční způsoby opracování dřeva, které byly v minulosti stejné pro město i pro venkov. Nejčastěji pracuje s měkkými dřevinami, jako jsou smrk, borovice, modřín.

Pavel Šrytr se svým umem řadí k nejzdatnějším řemeslníkům Libereckého kraje. Jeho specialitou je výšivka, kterou lze nalézt na široké škále součástí lidového oděvu. Zaměřuje se převážně na etnografickou oblast Podještědí. Podle originálů uchovaných v podještědských rodinách i v muzejních sbírkách zhotovuje půvabné repliky oděvů, které nosili muži a ženy v Podještědí převážně v 19. století. Svou činností oživuje dávno zapomenuté lidové vzory a přispívá k hlubšímu poznání starých textilních technik a jejich uchování pro další generace.