Chytré veřejné budovy schopné lépe hospodařit s vodou a energiemi, lepší dopravní obslužnost či centrum kybernetické bezpečnosti nejsou kulisy chystaného sci-fi filmu, ale možný trend budoucnosti. Liberecký kraj vyzkouší pilotní projekt chytrého hospodaření.

Využívat moderní technologii je cílem projektu Chytřejší kraj, jehož prostřednictvím hejtmanství podporuje vznik takzvaných chytrých budov. „Jejich využití a zavádění chytrých řešení jsou trendem dnešní doby a patří k úkolům, které v rámci koncepce plníme. Vnímáme to jako službu obyvatelům regionu, ale také jako vklad do budoucna,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Využití šedé vody

Pilotní projekt chytrého hospodaření se poprvé vyzkouší na českolipské obchodní akademii. To oceňuje její ředitel Rostislav Lád. „Je potřeba informovat, že kraj a jeho organizace drží krok s dobou. Navíc to má i edukační význam. Škola o ekologii nejen učí, ale v tomto směru podniká konkrétní kroky,“ vysvětlil s tím, že vedle pozitivního dopadu na životní prostředí projekt přispěje k naplnění hygienických norem a dojde k modernizaci zázemí školy.

V těchto dnech se soutěží o dodavatele projektu, jeho realizace je v plánu na letošní léto. „Během rekonstrukce sociálních zařízení dojde k instalaci technologie na úpravu dešťové vody ze střechy školy a takzvané šedé vody z umyvadel. Ta se bude využívat pro splachování toalet namísto pitné vody,“ upřesnil Petr Dobrovský z Agentury regionálního rozvoje. Ta slouží jako servisní organizace Libereckého kraje a připravila žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí. „Věnujeme se dotačnímu managementu, environmentálním tématům, jakými jsou hospodaření s vodou a péče o zeleň v krajině, dále podpoře vědy a výzkumu,“ dodal Petr Dobrovský.

Právě boj se suchem představuje palčivý problém. Šetrnější hospodaření s pitnou vodu bude v blízké budoucnosti patřit k důležitým tématům. „I proto chceme mít úsporné technologie dopředu vyzkoušené na budovách, které jsou ve správě kraje nebo v nichž sídlí krajské příspěvkové organizace,“ podotkl Půta.

S podobnými úpravami se počítá i u budov, které mají teprve vyrůst. Příkladem může být plánovaný parkovací dům u sídla krajského úřadu, kde se bude dešťová voda svádět ze zelené střechy. Součástí projektu je podzemní akumulační nádrž, ze které se bude voda vhánět do závlahového systému. „Naším přáním je, aby k masivnějšímu využití dešťové či šedé vody směřovalo postupem času více veřejných i soukromých projektů v regionu,“ zdůraznil radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova Jiří Ulvr.

To, že se kraj vydal správnou cestou, potvrdil i úspěch v celostátní soutěži Chytrá města konané pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj. Akční plán krajské koncepce Chytřejší kraj dosáhl prvního místa v kategorii Vize Smart City, kde se hodnotí kvalita, realizovatelnost projektu a jeho přínos pro obyvatele. Uspěl v konkurenci 180 přihlášených účastníků. „Chytřejší kraj není jen líbivou koncepcí na papíře. Naším cílem je připravit v rámci akčního plánu konkrétní projekty, uskutečnit je v příštích třech letech a uvést je jako vzorové případy pro obce, města i pro kraj. Využívat budeme chytré technologie, inovace a nápady lidí především z našeho regionu,“ dodal Půta.

Rychle se měnící svět

Kromě šetrnějšího hospodaření a problematiky životního prostředí se plán zaměřuje i na dopravu, která by měla být díky provázanému sběru dopravních dat řízena lépe. Nechybí ani vzdělávání. Plánuje se vybudování centra kybernetické bezpečnosti, které by bylo zaměřeno na studenty středních škol, zaměstnance samospráv, ale i širokou veřejnost. „Pokud porovnáte dnešní svět s tím, co zde bylo před deseti dvaceti lety, zjistíte, že se v mnohém radikálně liší. Především díky masivnímu nástupu internetu, chytrých telefonů nebo sociálních sítí. Ocenění v soutěži tak vnímáme jako zpětnou vazbu, že snahy o využití těchto změn pro zlepšení života v kraji mají své opodstatnění,“ podotkl Jiří Ulvr.