Část peněz, téměř tři miliony korun, půjde na nákup nových sbírkových předmětů. Severočeské muzeum v Liberci pořídí z příspěvku kraje výjimečný porcelán, svítidla či nábytek, například od Maxima Velčovského. Muzeum Českého ráje pořídí sbírku známého libereckého knihaře Michaela Plátka a granátové šperky.

Vlastivědné muzeum v České Lípě plánuje zakoupit sbírku ptačích vajíček od 160 druhů ptáků nebo dermoplastické preparáty našich druhů ryb pro expozici Rybářství a rybníkářství na Českolipsku, která je k vidění v Památníku K. H. Mácha v Doksech, a také sbírku mineralogických a paleontologických exponátů pro expozici Těžba uranu na Českolipsku.

„Sbírky Oblastní galerie se budou moci rozšířit o odbornou komisí doporučená výtvarná díla předních českých výtvarníků, jako například Magdaleny Jetelové, Zdeňka Sýkory a Anny Hulačové,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Obnovy a rekonstrukce

Bezmála pět milionů korun rozhodli krajští zastupitelé investovat do zlepšení komfortu pro návštěvníky. Českolipské muzeum zrekonstruuje zahradu Šatlavy, kde je archeologická expozice, nebo stodolu Vísecké rychty v Kravařích pro novou expozici zemědělské techniky. V hlavní budově budou také vybudovány bezbariérové přístupy do jednotlivých expozic.

Muzeum Českého ráje bude projektovat rekonstrukci domu čp. 72. Díky výstavbě nové horolezecké expozice přišlo muzeum o dílny, sklady a přednáškový sál. V rekonstruované budově tak vznikne prostor na zaniklé zázemí a také výstavní sál s expozicí fotografií předního českého fotografa Viléma Heckela.

Poslední položkou z vyčleněné částky je zahájení přípravných prací pro ozvučení hlavního sálu galerie Lázně v Liberci.