Legionella je původcem infekce napadající dýchací cesty a může způsobit i závažné zdravotní komplikace, například těžký zápal plic. Mezní hodnoty výskytu bakterie byly prokázány ve čtyřech blocích. „Tyto bloky byly přes léto mimo provoz, proto jsme sami z vlastní iniciativy nechali udělat kontrolu," sdělila mluvčí Technické univerzity Liberec Jaroslava Kočárková. Legionelle se totiž nejvíce daří v teplé stojaté vodě. Ideální je pro ni teplota 20 až 45 stupňů.

Škola se ihned pokusila zjednat nápravu. Mluvčí krajské hygieny Zuzana Balášová řekla, že byla provedena nejprve termická dezinfekce a poté i chemická. Obvykle podle ní stačí jedno opatření k pročištění rozvodů a likvidaci bakterie. „Tady byly pro jistotu provedeny kroky dva, protože je tam velké množství studentů a ten nález nebyl malý," dodala.

Podle Kočárkové mohou být studenti bez teplé vody ještě deset dní. Musí se totiž počkat na výsledky kontrolních odběrů. „Teplá voda teče, ale jsou rozmístěny varovné cedule, aby ji studenti nepoužívali," dodala Kočárková. Jak dále mluvčí dodala, univerzita chápe, že studentům vznikla nepříjemná situace a proto dostanou slevu deset procent denně z kolejného, které je v současnosti devadesát korun.

Bakterie legionella způsobuje legionářskou nemoc nebo pontiatickou horečku. Legionářská nemoc je 
v podstatě těžký zápal plic, který může přetrvávat až týdny. Pontiatická horečka nemívá tak těžký průběh, projevuje se podobně jako chřipka. Ohroženou skupinou jsou především lidé 
s oslabenou imunitou. 
K nákaze dochází vdechnutím aerosolu obsahujícího bakterie. Legionella získala svůj název podle nákazy, která se rozšířila na srazu amerických legionářů v roce 1976. V hotelu, kde setkání probíhalo, se kvůli zanedbané klimatizaci se bakterie rozšířila a na následky onemocnění pak zemřelo přes třicet lidí.
Podle ČTK řešila univerzita problém s bakterii legionella už loni.