Program probíhá především na hlavní scéně před radnicí, ale i v Kulturním domě a v ulicích. Otevřena bude fara, šatlava, kde proběhne ražení pamětních mincí, Muzeum čertů, Vodní svět, Galerie U Brány, přízemí radnice s fotoateliérem, synagoga i Muzeum pohlednic. Pro děti je připravena řada atrakcí, pro rodiče a ostatní návštěvníky velké prvorepublikové řemeslné tržiště.

Hlavní scéna:

9.30 Zahájení programu na hlavní scéně, zahraje Pražský flašinetář a Máňa trio
10.00 Příjezd T. G. Masaryka automobilem z Lán, procházka prezidenta s doprovodem mezi řemeslníky
11.00 Vystoupení dětí z MŠ Pastelka
11.30 Divadlo Víti Marčíka – Zlatovláska
12.30 Pěvecký soubor Úštěk – koncert v kostele sv. Petra a Pavla
13.30 1. republika v reklamách – vtipná módní přehlídka oblíbeného salónu
14.00 Přivítání prezidenta, jeho projev, ocenění osobností města, průvod s T. G. Masarykem a legionáři po městě
14.40 Legionáři – ukázka výcviku
15.00 Divadlo Víti Marčíka – Robinson Crusoe
16.00 Druhá módní přehlídka
16.30 Pražský flašinetář
16.50 Slavnostní salvy a rozloučení s prezidentem T.G. Masarykem, jeho odjezd do Lán.