I v letošním roce ve spolupráci s oblastním spolkem Červeného kříže Jablonec nad Nisou, kde se shromažďují nominace. Pozor, pouze do 15. října ještě můžete poslat příběh dobrovolníka, který věnuje čas a energii veřejně prospěšné činnosti.

Zaslané příběhy jsou každoročně ukázkou bohaté občanské angažovanosti našich spoluobčanů a příkladem dobré praxe dobrovolnických služeb v Libereckém kraji.

2. prosince 2015 bude v rámci slavnostního společenského večera v Městském divadle v Jablonci nad Nisou šesti dobrovolníkům Libereckého kraje udělena cena KŘESADLO, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství. Cenu převezmou z rukou významných představitelů Libereckého kraje ve spolupráci se zástupci podnikatelské a veřejné sféry.

Vaše nominace zašlete na adresu oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, nejpozději do 15. 10. 2015. Formulář pro nominaci Vašeho dobrovolníka a další doplňující informace naleznete na webových stránkách oblastního spolku www.cck-jablonec.cz