Překvapivý nález. Na vnitřním nádvoří hradu Kost u jižní stěny kaple archeologové v prosinci 2020 odkryli základy okrouhlé věže. Ta se svým charakterem masivní tloušťkou zdiva přes tři metry charakterizuje jako takzvaný bergfrit, tedy okrouhlá hlavní věž hradu.

„Byla to primárně útočištná věž, která mohla být bráněna jako samostatný fortifikační, tedy ochranný prvek hradu a obvykle byla přístupná pouze po můstku až v úrovni prvního patra. Především v souvislosti s nálezem základů doposud neznámé brány na severním parkánu v předešlém roce tak získává konkrétnější podobu nejstarší stavební fáze hradu,“ poodhaluje nová zjištění archeolog jičínského muzea Jiří Unger.

Archeologický průzkum probíhal na hradě v rámci jeho nákladné revitalizace. Památka v rukou rodiny Kinský dal Borgo se dočkala obnovení pláště, celkového odvodnění a také úprav vnitřních prostranství a parkánů.

Unger nepopírá, že oba objevy mají souvislost. Zda věže byly součástí původní stavby, podle něj není jasné. „Bude to výsledkem dalšího vyhodnocení, především zdali rozbor použitých malt ukáže u obou konstrukcí využití stejné technologie,“ tvrdí s tím, že datace brány do 13. století není vůbec jistá. Oba starší nálezy je možné spíše předběžně datovat do poloviny 14. století.

Hrad Kost v Českém ráji. První obrázek nabízí pohled na relikty obranné věže tzv. bergfrit, objevené v roce 2020. Druhý na základy brány odkryté v roce 2019.Zdroj: Regionální muzeum a galerie JičínV písemných pramenech, kde je hrad zmiňován už v roce 1349, nebyly k dispozici žádné poznatky o jeho podobě. Předpokládalo se, že šlo spíše o jednodušší stavbu s větším podílem dřevěných konstrukcí, která je v písemnostech nazývána tvrzí, z níž se do dnešního dne dochovala pouze takzvaná malá věž při vstupu do vnitřního nádvoří. Nová fakta by mohla potvrdit dosavadní hypotézu o nejstarší fázi hradu.

„Pokud ano, je zde určitě překvapivé zjištění, že zde původně stál mohutný kamenný hrad, který byl v druhé polovině 14. století zcela rozebrán a materiál byl pravděpodobně použit pro stavbu zcela nového hradu,“ odtajňuje Jiří Unger.

„Je to pro nás super zpráva. Navíc zjišťujeme, že hrad byl daleko rozsáhlejší, než jsme si mysleli. Získané poznatky budeme předávat návštěvníkům pomocí moderních technologií a nové expozice s modelem hradu,“ slibuje kastelán památky Jan Macháček.