Na zdraví řemeslu

Součástí se stala i firma Novotny Glass Centrum v Novém Boru. Zakladatelem rodinné sklárny je sklářský mistr Petr Novotný, který se v Novém Boru vyučil sklářem, odmaturoval, začal foukat na huti v Crystalexu a později sklářství učit. Po celou dobu intenzivně pracuje na rozvoji svých řemeslných dovedností. Ještě za totality vybudoval doma pícku, kde vyráběl ve volném čase například na zakázku památkářů.

Poté se zaměřil na repliky historických sklenic a po roce 1989 mu s prací na pícce pomáhali první zaměstnanci. „Když chce být člověk v jakémkoliv oboru na špičce, musí tomu dát všechno. Čas, práci, myšlenky a vášeň, přičemž zapotřebí je také štěstí. Nic z toho Petrovi Novotnému nechybělo, a na výsledcích jeho práce je to vidět,“ řekla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.