V pátek 14. února proběhlo výběrové řízení na ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

„Dvanáctičlenná výběrová komise složená ze zástupců nemocnic, Asociace ZZS ČR, odborů ZZS LK, Lékařské odborové komory a zástupců politické reprezentace Libereckého kraje doporučila ke jmenování Vladimíra Hadače," uvedla Zuzana Kocumová, náměstkyně pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport.

Vladimír Hadač v minulosti vedl Okresní středisko zdravotnické záchranné služby v Trutnově a doposud stále pracuje jako lékař záchranné služby. V současné době provozuje v Trutnově privátní praxi v oboru chirurgie a slouží na chirurgickém oddělené vrchlabské nemocnice. Svou lékařskou dráhu věnoval a věnuje především chirurgii, urgentní medicíně a baromedicíně, která souvisí s jeho velkým koníčkem – potápěním.

K výběrovému řízení se přihlásilo celkem 8 uchazečů, podmínky výběrového řízení splnilo 5 z nich. Součástí výběrového řízení byl i návrh koncepce řízení ZZS LK. MUDr. Hadač kladl ve své koncepci důraz na vyšší míru spolupráce nemocnic.

„Mým cílem je zintenzivnit spolupráci nemocnic a záchranné služby v regionu a lépe hospodařit. Zasadím se o úzkou spolupráci s nemocnicemi, protože takové fungování nám umožní kvalitně využít personál, lékaře i záchranáře a jejich odbornost. Zároveň tento přístup zlepší ekonomiku provozu, protože za poslední dobu bohužel přibylo administrativy a personálu, který se na ní podílí." Omezením administrativy by MUDr. Hadač rád zjednodušil práci svých podřízených: „Náplní práce záchranářů je zachraňovat lidské životy a ne se utápět v byrokracii."

Nový ředitel nastoupí do funkce 3. března 2014. MUDr. Hadač nahradí prozatímního ředitele ZZS LK MUDr. Jana Lejska. Ten byl do funkce jmenován po odvolání Bc. Stanislava Mackovíka, kterého Rada Libereckého kraje v listopadu 2013 odvolala z důvodu zásadních manažerských pochybení zjištěných na základě forenzního auditu.