„V průměru by to mohlo dát i přes pět procent," řekl Milan Šubrt z Asociace samostatných odborů, která v kraji zastupuje zaměstnance 70 firem. Hlavně dodavatelům součástek pro automobilový průmysl chybí podle něj kvalifikovaní pracovníci a často si je přeplácejí. Lepší benefity jsou cestou, jak si lidi udržet.

Za devět měsíců letošního roku vzrostla průměrná mzda v Libereckém kraji na 25.053 korun, v meziročním srovnání je vyšší o 4,3 procenta.

Loni mzdy za celý rok stouply v průměru o 3,6 procenta. Zatímco loni byl ještě za růstem mezd i vysoký podíl přesčasové práce, letos je podle odborářů za ním hlavně vyjednávání. „Těch přesčasů je mnohem méně. Jsou fabriky, kde jsou, a jsou továrny, kde nemají ani hodinu přesčasové práce. Zvýšení mezd je výsledek kolektivního vyjednávání navýšení mezd a různých odměn a bonusů, které se na rok 2016 podařilo vyjednat," řekl Šubrt. Nedostatek pracovníků je podle něj příležitost, jak se domoci dalšího zvýšení mezd.

Ještě výrazněji by měly v příštím roce stoupnout mzdy řidičů autobusů ve veřejné dopravě. Vláda se v říjnu dohodla s odbory na zvýšení mezd řidičů o třetinu z nynějších 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Vyšší bude i příplatek za čekání mezi jízdami, zaveden by měl být příplatek za náročné pracovní prostředí.

Firmu BusLine, největšího dopravce v Libereckém kraji, podle odhadů přijde zvýšení mezd měsíčně na šest milionů korun. Firma má zhruba 850 řidičů. „Přidat ale musíme i dalším pracovníkům, není možné, aby třeba dispečer bral méně než řidič, když je jeho nadřízeným," řekl předseda představenstva BusLine Radek Chobot.

Ne všichni dopravci budou ale řidičům zvyšovat mzdy o tolik. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) počítá v příštím roce u kategorií řidičů a ostatních dělnických profesí se zvýšením mezd jen zhruba o pět procent. „Vše v souladu s kolektivní smlouvou. Naše společnost splňovala nastavené tarify ještě před uzavřením dohody odborů s vládou," řekla mluvčí podniku Martina Poršová.

Polepšit by si měli v příštím roce například i zaměstnanci v sociálních službách v kraji. V rozpočtu kraje je na zvýšení jejich mezd navíc 18 milionů korun. „Mzdy by se tam měly zvýšit o necelá čtyři procenta," uvedl náměstek pro sociální věci Pavel Svoboda.

Kraj je zřizovatelem 18 zařízení sociálních služeb. Jsou to pobytová zařízení, která zajišťují 80 procent lůžkové péče v kraji. Mzdy pracovníků v sociálních službách se pohybují v průměru kolem 17.000 korun, a i po zvýšení zůstanou výrazně podprůměrné.