Stovky hranic vzplanou poslední dubnový den na řadě míst. Kromě zábavy však oblíbené pálení čarodějnic může přinést spoustu úrazů a požárů.

Hasiči proto varují, aby lidé byli opatrní a dodržovali zásady požární bezpečnosti. Nejvíc požárů o filipojakubské noci totiž loni zaznamenali právě na severu Čech v Ústeckém kraji. Celorepublikově přitom vyjížděli k nejméně požárům za poslední roky.

„Loni 30. dubna bylo v Ústeckém kraji patnáct požárů. V celé republice hasiči zlikvidovali 54 ohňů, nejvíc jich propuklo mezi osmou a devátou hodinou večer," říká mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.

Pálení nahlaste raději předem

Každý, kdo se rozhodne udělat oheň, si ze zákona musí dát pozor, aby nevznikl požár. Firmy a podnikatelé navíc musí každé pálení čarodějnic předem oznámit hasičům.

„Jinak jim hrozí pokuta až půl milionu korun," varuje mluvčí hasičského sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan.

Velké ohně včetně těch čarodějnických by měli ohlásit i jiní pořadatelé. Na akci jim mohou dohlédnout třeba dobrovolní hasiči. Hranici nikdy nestavějte blízko budov, už vůbec ne v suché trávě, která může snadno chytnout.

Pokud bude ve čtvrtek silný vítr, pálení vatry nechte raději na jindy. Pokud vám ale počasí bude přát, rozhodně oheň nezapalujte vysoce hořlavým benzínem, naftou ani lihem. Mohli byste se zranit.

Vodu mějte po ruce

„Hořlaviny se rychle odpařují a okolo ohniště vytváří oblak hořlavých par a plynů. Při pokusu o zapálení dochází k explozivnímu hoření, a hrozí tak popálení," vysvětluje komisař oddělení prevence hasičského sboru Libereckého kraje Jan Mandl.

K zapálení se podle něj nejlépe hodí pevné nebo kapalné podpalovače.

Předem si ale nachystejte vodu na uhašení ohně, kdyby se hoření vymklo kontrole. „Podle velikosti hranice buď kbelík s vodou, zahradní hadici nebo cisternu," radí Mandl.

Po dohoření ohně byste se měli ujistit, že už se nemůže znovu rozhořet, a ohniště raději zasypat hlínou nebo pískem.

Oheň nepřeskakujte

Hasiči také varují před oblíbeným přeskakováním vatry, při němž mohou dovádějícím dětem chytnout třeba kalhoty.

„Pokud vám hoří oděv a po ruce nemáte dostatek vody či jiné hasební látky, dodržte základní pravidlo. Lehněte si na zem a válejte se, dokud plameny neuhasnou. Obličej si chraňte dlaněmi. V žádném případě ale nezkoušejte utíkat," zdůrazňuje mluvčí hasičského záchranného sboru Nicole Zaoralová.

Při běhu nebo chůzi se totiž oheň ještě více rozšíří.

Hasiči radí: Jak prožít pálení čarodějnic bez úhony

OHLÁŠENÍ. Pálení čarodějnic dopředu nahlaste na krajské operační středisko hasičů Ústeckého nebo Libereckého kraje. Můžete použít formulář na jejich webových stránkách nebo telefon 950 431 010 pro Ústecký kraj a 950 471 100 pro Liberecký kraj. Stačí uvést místo a čas pálení, odpovědnou osobu, kontakt a přijatá protipožární opatření. Hasiči tak o vaší akci budou vědět a vyhnou se zbytečným výjezdům.

MÍSTO PÁLENÍ. Ohniště musí být v dostatečné vzdálenosti od budov, minimálně 50 metrů od okraje lesa, případně 100 metrů od jakéhokoliv stohu. Oddělte ho minimálně metr širokým pruhem zbaveným veškerých hořlavin. Pro hranici je ideální hliněný podklad. Dejte pozor na kořeny stromů a keřů. Platí zákaz rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě a na strništi.

POČASÍ. Věnujte pozornost směru a síle větru. I slabý vítr může rozšířit oheň na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte. Pálení přerušte i při náhlém zesílení větru.

VATRA. Hranici z polen postavte tak, aby byla stabilní a nemohla se zhroutit do stran, aby se nerozšířily plameny.

PODPÁLENÍ. Nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako je benzín, nafta či líh. Do ohně nevhazujte ani jiné chemikálie, plechovky se zbytky barev, pneumatiky či spreje. Vhodný je například pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a při jeho použití nevznikají vysoce hořlavé plyny.

PYROTECHNIKA. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnika do ohně nepatří. Při nesprávném použití může být velmi nebezpečná. Podomácku vyrobené pyrotechnice se vždy vyhněte.

DOZOR. Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. Oheň nenechávejte ani na okamžik bez dozoru. Připravte si zásobu vody, písku či hlíny, kdyby se vymkl kontrole. Ohniště je proto dobré umístit k vodnímu zdroji. Vhodná je i spolupráce s místní jednotkou dobrovolných hasičů.

UHAŠENÍ. Ohniště důkladně uhaste prolitím vodou nebo zasypáním zeminou. I ve zdánlivě vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které vítr lehce rozdmýchá. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit, popel i půda pod ním musí být chladná. Místo pálení pět dnů pravidelně kontrolujte.