U příležitosti stého výročí republiky začala Nadace Partnerství pátrat po takzvaných Stromech svobody, stromech, které mají lidem připomínají svobodu a demokracii. Vysazeny byly nejčastěji při oslavách vzniku Československa, po konci 2. světové války nebo po pádu komunismu. V Libereckém kraji se jich zatím podařilo zmapovat sedm.

Nejstarší z nich roste v České Lípě. Uprostřed křižovatky na sídlišti Slovanka byla Lípa svobody původně vysazena už v roce 1928. „Není známo, zda v letech po obsazení Sudet byla lípa skácena a kdo ji vysadil znovu, skutečnost je ale taková, že od roku 1945 se o lípu srdčitou starají místní skauti,“ píše se v archivu českolipských skautů. V roce 1990 zde 2. oddíl roverů střediska Česká Lípa postavil malý pomníček a od té doby se zde pravidelně každý rok 28. října koná setkání u příležitosti Dne vzniku československého státu.

Protest proti okupaci

Na protest proti vstupu sovětských vojsk na naše území v roce 1968 byly vysazeny lípy v Dětřichově u Frýdlantu, u školy v Zákupech na Českolipsku nebo u autobusového nádraží v Chrastavě.

Dvacet let uplyne v říjnu od zasazení Lípy svobody v liberecké ulici U Soudu, o které se postarali místní školáci. Strom vysadili jako náhradu za pokácenou lípu, která byla původně na školním pozemku, a do jeho kořenů přidali i písemné poselství příštím generacím.

V celé republice se již podařilo najít více než tisíc Stromů svobody. Do 28. října jich pořadatelé s podporou veřejnosti chtějí zmapovat symbolických 1918. „Stát se součástí kampaně Stromy svobody je jednoduché, stačí najít strom vysazený u příležitosti oslav svobody a demokracie, což se dělo nejčastěji u zásadních historických milníků naší historie, jako byl vznik Československa, konec 2. světové války, pražské jaro či pád komunismu. Vedle samostatně rostoucích stromů lze narazit i na celé aleje, sady či háje,“ přibližuje možnost zapojení David Kopecký z Nadace Partnerství.

Kampaň ale necílí jen na zmapování historie již vysazených stromů. Vyzývá i k jejich odbornému ošetření certifikovanými arboristy. Jejím vrcholem pak bude hromadná celorepubliková výsadba nových stromů v rámci říjnových oslav československého jubilea.

Mapu stromů zájemci najdou na www.stromysvobody.cz.