INDEX DENÍKU                         Pouhých 20 procent oslovených osobností Libereckého kraje je přesvědčeno, že dosavadní zvýšení učitelských platůa navržený kariérní řád stačí ke zvýšení prestiže učitelské profese. Rovných 80 procent dotázaných si myslí opak.

„S platy je to zapeklitá otázka. Už z přirozenosti vyplývá, že skoro každý si myslí, že by za svou práci mohl dostat více," říká. zkušený pedagog.


Jak podle vás spravedlivě hodnotit práci pedagogů?

Těžko. Duševní úsilí pedagogů je bohužel těžko měřitelné a těžko se hodnotí, ale je jasné, že práce pedagoga je náročná. Vzhledem k jeho vzdělání a v porovnání s jinými obory s vysokoškolským vzděláním si myslím, že stále ještě není dostatečně oceněno. I když z mého působení vím, že přístup pedagogů k vzdělávacímu a výchovnému působení je velmi různý. Někdo si nezaslouží ani současné finanční ohodnocení, ale převážná většina by si zasloužila lepší platy.

Co by podle vás k větší motivaci přispělo?
Myslím, že by bylo ku prospěch věci, kdyby ředitel měl větší možnost diferencovat platové ohodnocení. Na to bohužel platíval protiargument, že by některý ředitel mohl upřednostňovat kolegy nebo by jinak této možnosti zneužíval. To ale myslím bylo velmi ojedinělé, naopak pozitiv by možnost větší platové diferenciace měla mnohem více.

A jak se díváte na návrh kariérního řádu?
Co se toho týče, jsem moc rád, že se mne už netýká. Od samého počátku nevzbuzuje v pedagogické veřejnosti žádné nadšení. Rozhodně přibude administrace a pedagogickému procesu asi nijak neprospěje. Ale to je na podrobnější debatu. V každém případě je ale potřeba, aby na sobě učitelé pracovali, dále se vzdělávali, ale měli na to také čas a podporu vedení.

Co je podle vás největším problémem školství?
Největším personálním problémem, který bude eskalovat je získat vyučující odborných technických předmětů (strojaře, elektrikáře, informatiky). Ještě než jsem ukončil působení nedařilo se získat vyučujícího do dílem ani strojaře a elektrikáře. Finanční nabídky z firem dosti převyšují možnosti, které má ředitel školy. Do školy se pak podaří sehnat jen méně úspěšné pracovníky z průmyslu, kteří pak mívají i problém se zvládnutím odborného učiva a jeho předávání žákům.

Na Asociaci ředitelů průmyslovek někteří kolegové prezentovali kritický stav pro výuku odborných předmětů na liberecké průmyslovce. Ta má sice jistou výhodu vzhledem k místní TUL, ale bohužel není řešením, že některé předměty jsou ochotni učit doktorandi jako přivýdělek. Externisté odučí své a mizí, jenže chod školy vyžaduje mnoho dalších činností. Personální „vybavení" každé školy považuji proto já osobně za nejdůležitější!

Odpovědi panelistů

Michael Canov, senátor, Chrastava
Nikoli, přes snahu současné ministryně je platové ocenění učitelů stále zoufale nízké v porovnání s jinými obory s vyžadovaným vysokoškolským vzděláním. Navržený kariérní řád je opatřením mimoběžným.

Jaroslav Šťastný, ředitel Gymnázia a Střední pedagogické školy Jeronýmova, Liberec
Zvyšování platů a kariérní řád vnímám jako první, dílčí a nezbytné kroky k tomu, aby se učitelská profese odrazila k lepší budoucnosti. Zvyšování platů je velmi pomalé. Ve srovnání s učiteli v ostatních státech EU jsme platově hluboce pod průměrem

Jan Krajník, učitel ZUŠ Jablonec nad Nisou
Výše platů je podle mě dostatečná. Větší problém vidím v tom, že učitelé nemají žádnou dovolenou v zimě. Stačilo by i právo na neplacené volnou jednou za 5 let. Zkušenosti a prestiž se získá spíše cestováním a poznáváním, než penězi.