Víkendový pobyt pro ně připravil Liberecký kraj jako příležitost nejen ke vzájemnému předávání zkušeností pěstounů ohledně výchovy dětí.

V rámci víkendu je čekal nejenom společný program. Náhradní rodiče se dozvěděli i zajímavé informace z přednášky psycholožky Lenky Průšové na téma přechodu dítěte z dětského domova do náhradní rodiny. Dále spolu s dětmi zhlédli ukázky canisterapie a učili se v kroužku floristiky vytvořit podzimní květinovou výzdobu.

Na účastníky setkání čekala také přednáška policisty Tomáše Komárka z České Lípy.Za pěstounskými rodinami dorazili také policisté z České Lípy. Od Tomáše Komárka z odboru služební přípravy si rodiče vyslechli zajímavou přednášku na téma sebeobrany a základních zásad bezpečného chování ve veřejném prostoru. „Děti jsme poučili o tom, jak se mají pohybovat bezpečně v silničním provozu a upozornili je na to, aby se měly na pozoru před cizími lidmi, kteří by je kontaktovali na ulici nebo kdekoliv mimo jejich domov," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková, která se setkání zúčastnila.

„Všichni, co máme děti, víme, že výchova někdy připomíná procházku minovým polem. Kolikrát si člověk sám vyčítá, že něco udělal špatně, a je vděčný za každou radu. Právě proto, abychom pomohli našim pěstounům orientovat se v úskalích náhradní péče, jsme připravili víkendový pobyt v Heřmanicích," vysvětlila náměstkyně hejtmana pro resort sociálních věcí Lenka Kadlecová, jež s pěstouny strávila sobotní večer.

„Vážím si všech obětí, které náhradní rodiče přinášejí svěřeným dětem, kolik jim věnují času, energie, starostí. Ze všeho, co jim dávají, považuji za nejdůležitější jejich lásku. Bez ní z nikoho nevyroste celý člověk," dodala.

Do Heřmanic se sjeli jak dlouhodobí pěstouni, tak i ti, kteří pečují o svěřené děti teprve krátce. Rodiny pocházejí z různých koutů Libereckého kraje. Nejmladší z dětí byly teprve předškolního věku, nejstarší měly 17 let.